فروشگاه معماری ایرانیان

فروشگاه معماری

تخفیف + اشانتیون ( به مدت یک هفته )

جامع ترین آموزش AutoCAD معماری – از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش اتوکد در معماری )

–          بیش از 12 ساعت مطالب آموزشی

–          آموزش به شیوه مالتی مدیا

–          آموزش بوسیله مثالهای کاربردی

–          بیش از 2000 سمپل آماده

–          بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

–          قیمیت واقعی این مجموعه در بازار 25 هزار تومن می باشد که این وبسایت با قیمت بسیار کمتر آن را برای فروش گذاشته است.

.

.

سطح مقدماتی و متوسطه

فصل اول : محيط كاري اتوكد 2010

– آشنائي با محيط كاري – معرفي Ribbon ها – استفاده از خط فرمان – قرارگيري پالتها – نوار وضعيت – ذخيره كردن فضاي كاري – سفارشي كردن اتوكد

فصل دوم : شروع كار با اتوكد

– ايجاد يك ترسيم جديد – ايجاد يك ترسيم بر اساس الگوي از پيش تعريف شده – كاربرد ويزارد در ايجاد ترسيم – بازكردن و ذخيره نمودن يك ترسيم

فصل سوم : رسم اشياء اوليه

– معرفي سيستم مختصات كارتزين – ايجاد نقطه و تنظيمات مربوط به آن – ترسيم خط در سيستم مختصات كارتزين – سيستم مختصات قطبي – ترسيم دايره

– ساير روشهاي رسم دايره – رسم كمان – ايجاد چند خطي (Pline) – ترسيم چند ضلعي منتظم (Polygon) – كاربرد نقطه در تقسيم اشكال

فصل چهارم : انتخاب و ويرايش اشياء

– حذف و جابجا كردن اشياء – دستورات اوليه انتخاب اشياء – دستورات تكميلي انتخاب اشياء – انتخاب سريع اشياء – كاربرد فيلتر در انتخاب اشياء

– كپي كردن اشياء با استفاده از فرمان Copy – كپي كردن اشياء با استفاده از فرمان Offset – قرينه‌يابي و چرخاندن اشياء – مقياس دهي به اشياء

فصل پنجم : كاربرد Snap در نقطه‌يابي

– معرفي و انتخاب ابزار Snap – آشنائي با انواع Snap ها – كاربرد Snap ها در دايره، كمان و بيضي – ساير روشهاي نقطه‌يابي توسط Snap ها

– فعال نمودن دائمي Snap ها – نقطه‌يابي به كمك ابزارهاي O Track و Snap Form – رديابي قطبي (Polar Tracking)

– تنظيمات Snap ايجاد شبكه نقاط – توليد نقشه‌هاي ايزو متريك – آشنائي با Dynamic Input – تنظيمات Dynamic Input

فصل ششم : بزرگنمائي و تغيير نماي جاري

– تغيير درجه بزرگنمائي – فرمان Zoom Dynamic – مقياس دهي به صفحه نمايش – تبديل ناحيه ترسيم به حداكثر ابعاد

– ساير گزينه‌هاي فرمان Zoom – نماي ديد هوايي – جابجا كردن نماي جاري

فصل هفتم : دستورات تمكميلي ترسيم اشياء

– خطوط و نيم‌خط‌هاي مركز گرا و موازي – رسم خطوط چند لايه – ترسيم مستطيل – ترسيم رينگ (Donut)

– فرمان Spline – ترسيم بيضي – ايجاد ماسك – توليد ابر

فصل هشتم : خواص اشياء

– معرفي خواص اشياء – تعيين رنگ اشياء – تعيين نوع خط – تعيين مقياس، وزن و ضخامت خط – ويرايش خواص اشياء

فصل نهم : كار با لايه‌ها

– توليد لايه‌ها و تنظيم خواص آنها – تعيين لايه جاري و حذف لايه‌ها – تنظيم خواص اشياء با لايه جاري – پنهان كردن اشياء در صفحه نمايش

– تنظيم حالتهاي مختلف لايه‌ها – ذخيره و بازيابي خواص و حالات لايه‌ها – ايجاد فيلتر و انتخاب نام لايه‌ها – ساير شرايط ايجاد فيلتر جهت انتخاب لايه‌ها

– بازگشت به حالت قبلي لايه‌ها – مفاهيم تكميلي در رابطه با لايه‌ها

فصل دهم : فرمانهاي توليد و ويرايش متن

– متن‌هاي تك سطري – سبك‌هاي متن – توليد متن‌هاي چند سطري – معرفي سربرگ Text Editor – ويرايش متن – تركيب‌گذاري و ايجاد بالت

– تنظيمات پاراگراف و كاربرد Tab – ايجاد و اصلاح يك جدول – ويرايش خانه‌هاي جدول – كاربرد فيلد‌ها – مقياس دهي به متن

– وارد كردن اطلاعات از منابع خارج اتوكد – جايگزين كردن متن

فصل يازدهم : دستورات تكميلي ويرايش اشياء (1)

– آرايه‌هاي متعامد – آرايه‌هاي قطبي – تغيير طول و زاويه اشياء – تغيير طول خطوط و منحني‌هاي باز – برش دادن و امتداد دادن اشياء

– حذف نمودن قسمتي از يك شئ و ايجاد شكست – اتصال اشياء هم راستا

فصل دوازدهم : دستورات تكميلي و ويرايش اشياء (2)

– گرد كردن گوشه‌ها – پخ كردن گوشه‌ها – متلاشي نمودن اشياء – يكسان نمودن خواص اشياء – ترتيب قرارگيري اشياء

– ويرايش خطوط چند لايه و چندخطي‌ها – ويرايش اجزاء چندخطي

سطح پیشرفته

فصل اول : ايجاد هاشور و طيف رنگ

– هاشورزني ناحيه‌اي از ترسيم – ساير تنظيمات هاشور – پر كردن ناحيه با يك طيف رنگ – ساير تنظيمات پنجرة Hatch & Gradient

– كپي كردن يك هاشور در ناحية ديگري از ترسيم – ويرايش هاشور

فصل دوم : ايجاد بلوك و كاربرد آن

ايجاد بلوك – ساخت بلوك در قالب يك فايل – واد كردن بلوك در ترسيم – افزودن بلوك‌ها به Tool Pallets – فعال سازي بخشي از يك بلوك جهت جابجائي و چرخش

– فعال سازي بخشي از يك بلوك جهت Stretch – تعيين وضعيتهاي ديد مختلف – كاربرد Look Up

فصل سوم : اندازه‌گذاري اجزاي ترسيم

معرفي ويژگيهاي اندازه‌گذاري – اندازه‌گذاري پويا – اندازه‌گذاري خطي و مورب – اندازه‌گذاري مختصات – اندازه‌گذاري دايره و كمان – اندازه‌گذاري زاويه‌اي

فصل چهارم : ساير دستورات پانل Dimensions

– ايجاد اندازه‌گذاري‌هاي متوالي – اندازه‌گذاري سريع – ايجاد فاصله، شكست و پله در اندازه‌گذاري – ايجاد تلرانس – بازبيني اندازه‌ها – ويرايش اجزاي اندازه

– اندازه‌گذاري وابسته – افزودن عناصر توضيحي توسط فرمان Quick Leader – افزودن عناصر توضيحي توسط فرمان Multi Leader – ويرايش عناصر توضيحي

فصل پنجم : سبكهاي اندازه‌گذاري

– توليد و ويرايش سبكهاي اندازه‌گذاري – كنترل اندازه متغيرها – بروز رساني اندازه‌ها – تنظيم خطوط در اندازه‌گذاري – تنظيم پيكانها و علائم در اندازه‌گذاري

– تنظيم متن اندازه – چگونگي قرارگيري اجزاي اندازه – تنظيم واحدهاي اوليه و جايگزين – تنظيم متغيرهاي مربوط به تلرانس – مقايسه سبكهاي اندازه‌گذاري

فصل ششم : قيدگذاري اشياء

– آشنائي با مفهوم قيدگذاري – قيدگذاري خطوط – ساير دستورات قيدگذاري – قيدگذاري اندازه‌ها – معرفي پنجره تنظيمات Constraint Setting – قيدگذاري اتوماتيك

فصل هفتم : كار در فضاي كاغذ

– آشنائي با فضاي كاغذ و كار با Layout ها – ايجاد دريچه‌هاي ديد (Viewports) – ايجاد دريچه‌هاي ديد در فضاي مدل – ايجاد دريچه‌هاي ديد به اشكال دلخواه

– همتراز كردن اشياء در دريچه‌هاي ديد مختلف – كار با لايه‌ها در دريچه‌هاي ديد

فصل هشتم : مديريت مجموعه Sheet

– ايجاد يك Sheet Set – نمايش و ويرايش يك مجموعه Sheet – قرار دادن يك نما روي يك Sheet – افزودن بلوك راهنما به نماي مورد نظر

– ايجاد يك جدول ليست Sheet – آرشيو نمودن يك مجموعه Sheet – انتشار يك مجموعه Sheet

فصل نهم : چاپ ترسيم

– مديريت تنظيمات صفحه (Page Setup) – ويرايش و تخصيص Page Setup به يك Layout – تعريف يك چاپگر جديد – ويرايش پيكربندي چاپگر

– ايجاد جدول سبك چاپ – ايجاد سبكهاي چاپ در جدول مورد نظر – كاربرد سبكهاي چاپ

فصل دهم : Xref ها (مراجع خارجي)

– Xref ها يا مراجع خارجي – نحوه بكارگيري Xref ها – برش زدن Xref ها – ويرايش Xref ها – كار با عكسها

فصل يازدهم : تنظيمات عمومي اتوكد

– تنظيم مسيرهاي جستجو ، محل و نام فايلهاي ويژه – تنظيمات صفحه نمايش – تنظيمات چاپ و ارسال فايلها – تنظيمات سيستم – اولويتهاي تعيين شده توسط كاربر

– تنظيم راهنماهاي ترسيم – تنظيمات نحوه انتخاب اشياء – تنظيمات پروفايل‌ها

فصل دوازدهم : مفاهيم تكميلي

– تعريف نام مستعار جهت اجراي يك فرمان – سفارشي كردن Ribbon ها – تعريف كليدهاي ميانبر – ابزار Quick Calc (ماشين حساب) – تعريف يك استاندارد

– بازبيني استانداردها – يكسان كردن لايه‌هاي دو ترسيم – باز كدرن و بارگذاري ترسيم در نماي انتخابي

قیمیت واقعی این مجموعه در بازار 25 هزار تومن می باشد که این وبسایت با قیمت بسیار کمتر آن را برای فروش گذاشته است.

.

قیمت : 59 هزار تومان - تخفیف 1 هفته ای  ( قیمت 42000 تومان )

.

آموزش اتوکد سه بعدی – AutoCad 3D

جامع ترین آموزش AutoCAD معماری – از مقدماتی تا پیشرفته ، آموزش اتوکد در معماری ، آموزش نقشه کشی اتوکد ، آموزش فارسی اتوکد ، فیلم آموزش اتوکد

  • تعداد : 1 دی وی دی اورجینال
  • قیمت : تخفیف ویژه یک هفته ای - 42000 تومان
  • نوع محصول : دی وی دی
خرید آنلاین خرید
shop3

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است!

دیدگاه ها قفل شده است!

برچسب ها : , , , ,