رساله ارشد خانه سالمندان – رساله خانه سالمندان – رساله طراحی خانه سالمندان – ضوابط و استانداردهای طراحی خانه سالمندان – نقشه خانه سالمندان – رساله معماری – مطالعات خانه سالمندان

 

خانه سالمندان کجاست

خانه بازنشستگی که گاهی اوقات خانه سالمندان یا خانه سالخوردگی نامیده می شود ، اگرچه خانه سالمندان می تواند به خانه سالمندان نیز اشاره داشته باشد 

خانه سالمندان چیست

یک مرکز مسکونی چند منظوره است که برای افراد مسن در نظر گرفته شده است. به طور معمول ، هر شخص یا زوج در خانه یک اتاق یا مجموعه اتاقهایی به سبک آپارتمان دارند. امکانات اضافی در داخل ساختمان فراهم شده است. رساله خانه سالمندان

این می تواند شامل امکاناتی برای وعده های غذایی ، اجتماعات ، فعالیت های تفریحی ، و نوعی مراقبت های بهداشتی و درمانی باشد. 

یک مکان در یک خانه بازنشستگی را می توان به عنوان اجاره مانند آپارتمان پرداخت کرد و یا می توان آن را به صورت ابدی و به همان نسبت یک خانه مشترک خریداری کرد. 

آسایشگاه

.

خانه سالمندان - رساله خانه سالمندان - مطالعات خانه سالمندان - پلان خانه سالمندان، نقشه خانه سالمندان
خانه سالمندان – مطالعات پایان نامه معماری

اصولا ” خانه سالمندان ” مفهومي است که در ساليان اخير در فرهنگ ما مطرح است ، قبلا در نگرش هاي ارزشي و اجتماعي مردم ايران ، لزوم توجه به چنين مبحثي نبوده است .

ظاهرا به دليل ظهور شرايط جديد در تمامي زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در چند دهه ي اخير ، اجبارا بايد براي حداقل بخشي از جمعيت سالمند ايران، به فکر برنامه ريزي هاي مناسب به منظور ساخت اين گونه فضاهاي سکونتي ويژه در ايران بود .

.

رساله ارشد خانه سالمندان

 

فهرست مطالعات خانه سالمندان ( رساله و مطالعات پایان نامه معماری ) :

فصل اول : معرفي

 • چکيده.  1
 • 1-1.شناخت مسأله
 • 1-2.اهميت و ضرورت مسأله
 • 1-3.اهداف و انتظارات
 • 1-4.روش انجام تحقيق

فصل دوم :  مباني نظري

 • 2-1. سالمند و سالمندي
 • 2-1-1. مقدمه
 • 2-1-2. پيري
 • 2-1-2-1. مفهوم پيري
 • 2-1-2-2. مراحل پيري
 • 2-1-2-3. نشانه هاي پيري
 • 2-1-3. سالمندي فصل کمال شخصيت
 • 2-1-4. ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان
 • 2-1-4-1. سالمندان در قرآن
 • 2-1-4-2. سالمندان در احاديث و روايات
 • 2-1-5. ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان
 • 2-1-5-1. سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني
 • 2-1-5-2. سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران
 • 2-1-5-3. نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده
 • 2-2. خانه سالمندان
 • 2-2-1. جايگاه سالمندان در اجتماع
 • 2-2-1-1. جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته
 • 2-2-1-2. جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز
 • 2-2-2. معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها
 • 2-2-2-1. اختلاف پير و جوان
 • 2-2-2-2. دخالت ها
 • 2-2-2-3. سلب قدرت و استقلال از سالمندان
 • 2-2-2-4. سوء رفتار با سالمندان آسایشگاه سالمندان
 • 2-2-2-5. تغيير نقش ها در خانواده
 • 2-2-3. دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان
 • 2-2-3-1. دلايل خانوادگي
 • 2-2-3-2. دلايل اقتصادي
 • 2-2-3-3. دلايل اجتماعي فرهنگي
 • 2-2-4. مزايا و معايب خانه هاي سالمندان
 • 2-2-5. ويژگي هاي جمعيتي
 • 2-2-5-1. بررسي جمعيت سالمندان در جهان
 • 2-2-5-2. بررسي جمعيت سالمندان در ايران
آسایشگاه سالمندان

فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر مشهد25

 • 3-1. خصوصيات شاخص شهر مشهد
 • 3-1-1. اهميت مشهد از نظر تاريخي
 • 3-1-2. اهميت مشهد از نظر ملي و مذهبي
 • 3-1-3. اهميت بين المللي مشهد
 • 3-1-4. کمبود فضاهاي وابسته به سالمندان در مشهد
 • 3-2. مطالعات جمعيتي شهر مشهد
 • 3-2-1. جمعيت کنوني شهر مشهد
 • 3-2-2. جمعيت آينده شهر مشهد
 • 3-2-3. بررسي ساخت جمعيتي سالمندان شهر مشهد به تفکيک سن
 • 3-2-4. اهميت توسعه فضاهاي وابسته به سالمندان در شهر مشهد
 • 3-3. مطالعات کالبدي
 • 3-3-1. موقعيت جغرافيايي
 • 3-3-2. وضعيت توپوگرافي
 • 3-3-3. وضعيت زلزله خيزي
 • 3-3-4. نقش وضعيت جغرافيايي در تعيين جهت گسترش شهر مشهد
 • 3-3-5. نقش وضعيت اقليمي در جهات توسعه آينده
 • 3-4. مطالعات اقليمي
 • 3-4-1. عوامل اقليمي شهر مشهد
 • 3-4-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا
 • 3-4-2-1. جهت استقرار ساختمان
 • 3-4-2-2. تعيين فرم بنا با توجه به اقليم منطقه
 • 3-4-2-3. تهويه
 • 3-4-2-4. کيفيت رنگ و سطح مورد تابش
 • 3-4-2-5. تأثير نوع و شکل پنجره
 • 3-4-2-6. تأثير آلودگي صوتي
 • 3-4-2-7. تأثير آلودگي هوا
 • 3-4-2-8. ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح
رساله خانه سالمندان - مطالعات خانه سالمندان - نقشه - پلان - پایان نامه معماری
رساله خانه سالمندان – مطالعات خانه سالمندان – نقشه – پلان – پایان نامه معماری

 

نمونه موردی خانه سالمندان

تحلیل خانه سالمندان

فصل چهارم : بررسي نمونه های موردی خانه سالمندان ایرانی و خارجی

 • 4-1. نمونه هاي داخلي
 • 4-1-1. آسايشگاه کهريزک
 • 4-1-2. سراي سلامتي مشهد
 • 4-2. نمونه هاي خارجي
 • 4-2-1. Guild house54
 • 4-2-2. مجتمع مسکونی hough56

 

ضوابط و استانداردهای طراحی خانه سالمندان

فصل پنجم :  برنامه فيزيکي

 • 5-1. ظرفيت سنجي مجموعه رساله خانه سالمندان
 • 5-1-1. ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه
 • 5-1-2. ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي
 • 5-1-3. ظرفيت سنجي ساير فضاها
 • 5-2. استانداردهای طراحی خانه سالمندان
 • 5-2-1. فضاي نگهداري
 • 5-2-1-1. فضاي نگهداري روزانه
 • 5-2-1-2. فضاهاي نگهداري هفتگي
 • 5-2-2. فضاهاي اجتماعي
 • 5-2-2-1. فضاهاي آموزشي
 • 5-2-2-2. فضاهاي فرهنگي – مذهبي
 • 5-2-2-3. فضاهاي ورزشي
 • 5-2-2-4. فضاهاي فراغتي
 • 5-2-3. فضاهاي رفاهي
 • 5-2-3-1. تريا
 • 5-2-3-2. رستوران
 • 5-2-4. فضاهاي اداري
 • 5-2-4-1.فضاهاي اداري – مديريتي
 • 5-2-4-2. فضاهاي اداري – دفتري
 • 5-2-4-3. فضاهاي اداري – عمومي
 • 5-2-5. فضاهاي خدماتي رساله خانه سالمندان
 • 5-2-5-1. رخشويخانه
 • 5-2-5-2. انبارها
 • 5-2-5-3. تأسيسات
 • 5-2-6. فضاهاي ارتباطي
 • 5-2-6-1. ارتباطات افقي ( راهروها
 • 5-2-6-2. ارتباطات عمودي
 • 5-2-7. فضاهاي باز
 • 5-2-7-1. فضاهاي باز عمومي
 • 5-2-7-2. فضاهاي باز باغباني
 • 5-2-7-3. فضاهاي باز ورزشي
 • 5-2-7-4. فضاهاي باز فرهنگي
 • 5-2-7-5. فضاهاي باز خدماتي آسایشگاه سالمندان
 • 5-3. توصيه هاي کلي در طراحي
 • 5-3-1. نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان
 • 5-3-2. رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان
 • 5-3-3. شرايط آسايش
 • 5-3-4.کفپوش هاي مناسب
 • 5-3-5- مبلمان و اثاثيه ثابت
 • 5-3-6. ايمني
 • 5-3-7. مسيرها در فضاي باز
 • 5-3-8. سطوح پياده روي در فضاي باز
 • 5-3-9. امنيت در فضاي باز
 • 5-4. جدول ريز فضاها
 • 5-5. دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي

 

فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي

 • 6-1. نتايج فصل اول و دوم
 • 6-2. نتايج فصل چهارم
 • 6-2-1. عوامل اقليمي شهر مشهد
 • 6-2-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا
 • 6-3. آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي
 • 6-3-1. ابعاد زمين
 • 6-3-2. گذرهاي اطراف سايت
 • 6-3-3. کاربري هاي مجاور سايت
 • 6-3-4. ديد و منظر
 • 6-3-5. آلودگي صوتي
 • 6-3-6. عوامل اقليمي مؤثر در سايت
 • 6-4. ديدهاي اطراف سايت
 • 6-5. جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه
 • 6-5-1 . حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری اداری
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری خدماتی
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضای باز
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی
 • 6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ
 • 6-6. لکه گذاري
 • مراجع

 

.

رساله طراحی خانه سالمندان

فهرست به صورت عکس :

.

رساله خانه سالمندان - مطالعات خانه سالمندان - نقشه - پلان - پایان نامه معماری
“رساله خانه سالمندان” – مطالعات خانه سالمندان – نقشه – پلان – پایان نامه معماری

.

 

رساله خانه سالمندان

.

فهرست رساله دوم طراحی “خانه سالمندان”

 • فصل اول: تعاریف و مفاهیم
 • 1-1 تعریف سالمند
 • 1-2 پيدايش خانه هاي سالمندان در جهان
 • 1-3 خانه هاي سالمندان در ايران
 • 1-4 ساختار جمعيتي سالمندان
 • 1-5 ويژگي هاي دوره سالمندي
 • 1-5-1-1 برخي خصوصيات افراد مبتلا به آلزايمر
 • 1-5-1-2 چند توصيه طراحي مخصوص افراد مبتلا به الزايمر
 • 1-5-1-3 چند توصيه کلي براي طراحي
 • 1-5-2 ويژگي هاي سايکولوژي
 • 1-5-2-1 روان شناسي دوران سالمندي
 • 1-5-2-2 افسردگي در سالمندان
 • 1-5-2-3 علايم افسردگي در سالمندان
 • 1-5-2-4 بي خوابي در سالمندان
 • 1-5-3 ويژگي هاي اجتماعي
 • 1-5-3-1 پايگاه اجتماعي- فرهنگي رساله خانه سالمندان
 • 1-5-3-2 جامعه شناسي سالمندي
 • 1-5-3-3 سه مدل در ارتباط با چگونگي تاثيرات محيطي بر روي سالمندان
 • 1-6 تغذيه سالمندان
 • 1-6-1 مشکلات موثر بر وضع تغذيه سالمندان
 • 1-6-1-1 مشکلات در خوردن غذا
 • 1-6-1-2 اختلالات گوارشي
 • 1-6-1-3 مشکلات روده اي
 • 1-6-1-4 بيماري ها
 • 1-6-2 نيازهاي تغذيه اي سالمندان
 • 1-6-2-1 انرژي
 • 1-6-2-2 پروتئين
 • 1-6-2-3 چربي ها
 • 1-6-2-4 تامين ويتامين ها
 • 1-6-2-5 ويتامين C
 • 1-6-2-6 ويتامين B6
 • 1-6-2-7 ويتامين B12
 • 1-6-2-8 مواد معدني
 • 1-6-3 مواد غذايي غير مجاز
 • 1-6-4 توصيه هاي غذايي براي سالمندان
 • 1-6-5 نتيجه کاربردي در طراحي
 • 1-7 نيازهاي سالمندان
 • 1-7-1 احتياجات عاطفي
 • 1-7-2 احتياجات معيشتي
 • 1-7-3 احتياج به تفريح و سرگرمي
 • 1-7-4 احتياج به شرکت در زندگي اجتماعي
 • 1-7-5 امنيت
 • 1-8 ورزش و سلامت سالمندان
 • 1-9 تفريحات
 • 1-10 نتيجه کابردي در طراحي
 • 1-11 فعال سازي سالمندان
 • 1-12 کار آفريني
 • 1-13 فرهنگي – اجتماعي رساله خانه سالمندان
 • 1-14 فرهنگ سراي سالمند
 • 1-15 ايستگاه هاي فعاليت (فعال سازي)

 

فصل دوم: ضوابط و استانداردها

 

 • 2-1 شناخت فضاها
 • 2-1-1 بخش نگهداري – اقامتي
 • 2-1-2 بخش خدماتي
 • 2-1-3 بخش اداري
 • 2-1-4 بخش درماني و توان بخشي
 • 2-1-5 بخش تفريحي و فرهنگي
 • 2-1-6 بخش ارتباطي
 • 2-2 استانداردها
 • 2-2-1 اندازه هاي اروگونومي
 • 2-2-2 ضوابط عمومي طراحي معماري
 • 2-2-2-1 سطوح
 • 2-2-2-2 سطوح شيب دار
 • 2-2-2-3 بازشوها
 • 2-2-2-4 ميله دستگيره
 • 2-2-2-5 علائم و تجهيزات
 • 2-2-2-6 پله
 • 2-2-2-7 آسانسور
 • 2-2-2-8 راهرو
 • 2-2-2-9 سرويس بهداشتي آسایشگاه سالمندان
 • 2-2-2-10 ساير مقررات
 • 2-2-3 ضوابط اختصاصي طراحي معماري خانه سالمندان
 • 2-2-3-1 الزامات عمومي
 • 2-2-3-2 فضاهاي اصلي
 • 2-2-4 مشخصات فضاي باز مجموعه خانه سالمندان رساله خانه سالمندان
 • 2-2-4-1 نکات کلي طراحي آسایشگاه سالمندان
 • 2-2-4-2 مسيرهاي پياده روي
 • 2-2-4-3 فضاي سبز 1
 • 2-2-4-4 پلکان و رمپ ها
 • 2-2-4-5 نشيمن گاه ها، مکان هاي گردهمايي و فعاليت ها
 • 2-2-4-6 مبلمان و تجهيزات
 • 2-2-4-7 استخرها و نهرها
 • 2-2-4-8 نورپردازي
 • 2-2-4-9 کاشت گل و گياه
تحلیل خانه سالمندان

فصل سوم: نمونه های مشابه 

 • 3-1نمونه هاي داخلي
 • 3-1-1خانه سالمندان فرزانگان
 • 3-1-1-1خدمات درماني و توان بخشي
 • 3-1-1-2خدمات پرستاري و مراقبتي
 • 3-1-1-3خدمات تفريحي و اختصاصي
 • 3-1-2آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک
 • 3-1-2-1واحدهاي داخل آسايشگاه
 • 3-1-2-2واحد اداري
 • 3-1-2-3خوابگاه مددجويان
 • 3-1-2-4 واحد خدمات
 • 3-1-2-5 واحد درماني
 • 3-1-2- 6 واحد فرهنگي
 • 3-1-2-7 مجتمع ورزشي
 • 3-1-2-8 ساختمان مهر
 • 3-1-2-9 شهرک ها (اميد، گل ها، عميد)
 • 3-2نمونه خارجي
 • 3-3 نتايج حاصل از مطالعات موردي خانه هاي سالمندان در ايران

 

فصل چهارم: شناخت بستر طرح

 • 4-1تاريخچه شهر شوشتر
 • 4-2سابقه پيدايش شهر شوشتر
 • 4-2-1مشخصات جغرافيايي شهر شوشتر
 • 4-2-2وضعيت اقليم و هواشناسي شهر شوشتر
 • فصل پنجم: روند
 • منابع

 

 

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

 

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
0910-14-14-214
سیروس برادران

33500 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

رساله خانه سالمندان - مطالعات خانه سالمندان
کاملترین رساله خانه سالمندان ( آسایشگاه سالمندان ) – 299 صفحه رساله پایان نامه معماری

33500 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )