رساله آمفی تئاتر – مطالعات آمفی تئاتر – نقشه تئاترشهر – رساله تئاتر شهر – مطالعات تئاتر شهر – طراحی سالن تئاتر – نقشه تئاتر شهر تهران – پلان تئاترشهر تهران – آمفی تئاتر dwg

 

سالن آمفی تئاتر یا آمفی تئاتر Amphitheatre محلی است در فضای باز که برای سرگرمی ، نمایش و ورزش استفاده می شود. این اصطلاح از یونان باستان (آمفی تئاترون) (آمفی) گرفته شده است ،  تماشاخانه

ازنظر آمفی تئاترهای روم باستان بیضی شکل یا دایره ای شکل بودند و دارای ردیف های نشیمن بودند که منطقه اجرای مرکزی را مانند یک استادیوم فضای باز مدرن احاطه کرده بودند.

در مقابل ، تئاترهای یونان باستان و روم باستان هر دو در یک نیم دایره ساخته شده اند ، و صندلی های طبقه بندی شده در یک طرف منطقه اجرا افزایش یافته است.

در کاربردهای مدرن ، یک “آمفی تئاتر” ممکن است از صحنه هایی به سبک تئاتر تشکیل شود که تماشاگران فقط از یک طرف ، تئاترهای دور و استادیوم نشسته باشند.

در کاربردهای مدرن ، یک “آمفی تئاتر” ممکن است از صحنه هایی به سبک تئاتر تشکیل شود که تماشاگران فقط از یک طرف ، تئاترهای دور و استادیوم نشسته باشند.

 

قدمت تئاتر و هنرهاي نمايشي در ايران نيز همچون ساير تمدن هاي ديرينه ي دنيا به هزاران سال پيش مي رسد ،

آنجا كه بشر از روي غريزه و فطرت به تقليد از ساير موجودات مي پرداخت و يا در آئين هاي شكار و نيايش به نوعي اين ميل باطني را آشكار مي كرد. سنگ نوشته ها و تصاوير حجاري شده دوران هاي هخامنشي و پيش تر از آن گواهي هستند بر اين ادعا . Amphitheatre 

Amphi theater plans - نقشه Amphi theater - نقشه آمفی تئاتر - پلان آمفی تئاتر - رساله آمفی تئاتر
آمفی تئاتر Amphi theater

در اين ميان پرسشي كه ممكن است در ذهن هر كس ايجاد شود اين است كه چگونه در هيچ يك از كتب تاريخ تئاتر اشاره اي به تئاتر ايران نشده است و يا آن قدر مختصر بوده كه مي توان از آن چشم پوشي كرد ؟ در پاسخ به اين سئوال به نظر مي رسد كه دو دليل عمده وجود دارد :

نخست آن كه اسناد و منابع تاريخي در اين باره بسيار اندك و ناپيوسته است .

دوم آنكه در اين كتب به طور كلي به تئاتر كشورهايي پرداخته شده كه در فرآيند رشد و توسعه ي تئاتر امروز جهان مؤثر بوده اند. درباره ي تاريخ تمدن و فرهنگ ايران تا كنون بررسي كامل و منظمي صورت نگرفته و اين امر در مورد تئاتر ايران نيز صادق است .

تصور آنكه نوعي سنت تئاتري در جامعه اي وجود نداشته باشد ، مشكل يا شايد غيرممكن است . از طرف ديگر كليه ي شكل هاي نمايشي سنتي و نوين ايران را مي توان در تئاتر ملل ديگر رديابي كرد .

رساله تئاتر شهر

ايران به واسطه ي موقعيت ويژه ي جغرافيايي ، سازمان گسترده ي دولتي ، و تنوع فرهنگي خود همواره در ميان كشورهاي خاورميانه و خاورنزديك جايگاه بلندي داشته است .

اما اين سرزمين كهنسال از آغاز درگير جنگ و ويراني و تماس هاي مداوم با كشورهاي جهان بوده است و به خاطر همين ارتباط هاي مداوم از طريق تجارت و جنگ ، بسياري از پديده هاي فرهنگي ايران با كشورهاي ديگر نقاط مشترك فراوان پيدا كرده است .

تماس با يونان و مصر باستان ، جنگ با روم و بيزانس و پذيرفتن اسلام ، فرهنگ ايران را غنا و تنوع عظيم بخشيده است ، چنان كه تميز فرهنگ اصيل ايراني از غيرايراني كاري دشوار و شايد غيرضروري مي نمايد.

Amphi theater plans - نقشه Amphi theater - نقشه آمفی تئاتر - پلان آمفی تئاتر - رساله آمفی تئاتر - نقشه نئاتر شهر - پلان تئاتر شهر
رساله تئاترشهر

 

 

Amphi theater plans - نقشه Amphi theater - نقشه آمفی تئاتر - پلان آمفی تئاتر - رساله آمفی تئاتر - نقشه نئاتر شهر - پلان تئاتر شهر
رساله آمفی تئاتر – Amphi theater plans – نقشه Amphi theater – نقشه آمفی تئاتر – پلان آمفی تئاتر – رساله آمفی تئاتر – نقشه نئاتر شهر – پلان تئاتر شهر

رساله آمفی تئاتر

 

فهرست مطالعات آمفی تئاتر ( تئاتر شهر )
مقدمه:
باز شناسي نمايش و هنرهاي نمايشي

 • 1-1-1خاستگاه هنر نمايش و چگونگي شكل گيري آن
 • 2-1نماي چهار گونه اصلي ساختمان تئاتر
 • 2-1-1 صحنه باقوس پرسنيوم
 • 2-1-2 صحنه بدون قوس پروسنيوم ( جلو باز )
 • 2-1-3 صحنه سكو مانند ( در جلو ديوار )
 • 2-1-4 صحنه گرد
 • 2-1-5 ارائه چند نمونه
 • 1-3تئاتر امروز ، مكاتب نو ، آزادي
 • 1-4تئاتر در قرن بيستم
 • 1- 5آثار معماران معاصر در طراحی تماشاخانه های مدرن
 • 1-5-1تئاتر انیستو تکنولوژی Carnedie
 • 1-5-2تئاتر مدور اثر ماریو بوتا
 • تصویر      نماها و برشهای تئاتر مدور
 • 1-6گذري بر تاريخ نمايش در ايران
 • 1- جام گيتي نما
 • 2- سرودهاي اوستا و مراسم خواندن سرودها
 • 1-معركه
 • 2-لعبت باز ي
 • 3-نمايش مصيبت ( تعزيه )
 • 1-6-1 نمایش ايراني در مقياس غربي
 • 1-6-2 ویژگی ها و اصول نمایش ایرانی
 • 1-6-3گونه هاي مختلف نمايش به لحاظ محتوا
 • 1-6-3-1 نمایش مذهبی
 • 1-6-3-1 نمايش ملي و محلي
 • 1-6-4گونه های مختلف نمایشاز لحاظ نحوه اجرا
 • 1-6-4-1 نمايش هاي سيار
 • 1-6-4-2 نمايش هاي ثابت
 • 1-7تكيه دولت ، اولين تأتر ايراني

 

تماشاخانه

شناخت ملزومات محتوایی و بیانی فضا و معماری

 • 2-2 خانه‌ای برای یک هنر نمادین – رساله آمفی تئاتر
 • 2-3 خصوصیت‌های معماری و بایدهای یک فضای نمایشی
 • 2-3-1 گنجایش سالن
 • 2-3-2 محدودیت دید
 • 2-3-3 محدودیت صدا
 • 2-3-4 انواع گنجایش سالن تئاتر
 • 2-3-5 سالن نمایش و صحنه
 • تئاتر ایوانی
 • 2-3-5 ورودی و انتظار تماشاگران
 • 2-3-5-1 ورودی
 • 2-3-5-2 فضای انتظار
 • 2-3-5-3 ورودی‌های سالن نمایش
 • 2-3-6 جدایی صوتی
 • 2-3-7 رختکن‌ها
 • 2-3-8 تعداد توالت‌ها
 • 2-3-9 تریا
 • 2-3-11 دسترسی معلولین
 • 2-3-12 صحنه
 • 2-3-13 صحنه و حوزه‌های پیرامون آن
 • 1- صحنه
 • 2- فضای کناری صحنه
 • 3- فضای پشت صحنه
 • 4- ارکستر یا جایکاه ارکستر
 • 5- سوفلر
 • 2-3-14 صحنه و سیستم‌های جایگزینی آن
 • 1- صحنه‌های جانبی
 • 2- صحنه گردان
 • 3- صحنه آسانسوری
 • 2-3-15 پشت صحنه
 • 2-3-16 مسیرهای ارتباطی
 • 2-3-17 ورودی‌های صحنه ( رساله آمفی تئاتر)
 • 2-3-18 اتاق سبز
 • 2-4 انواع نمایش از نظر وسعت اجرا
 • 2-4-1 نمایش عمومی و درام سمفونیک
 • مشخصات عمومی
 • 2-4-2 اپرای بزرگ
 • پرسنیوم ( صحنه )
 • 2-4-3 نمایش فرم
 • 2-4-4 کمدی موزیکی و درام موزیکی
 • 2-4-5 درام تئاتری

ساختمان تئاتر

طراحی سالن تئاتر
تئاتر شهر

 

استانداردهاي طراحي سالن هاي نمايش ( رساله آمفی تئاتر )

 

 • 3-1-1ديد تماشاگران
 • 3-1-1-1خطوط ديد
 • خطوط ديد عمودي
 • 3-1-2عمق تماشاخانه
 • 3-1-3راهروهاي داخل سالن نمايش
 • 3-1-4انحناء رديف هاي صندلي
 • 3-1-5ديد در صحنه ميداني
 • 1- شيب تماشاخانه
 • 2-شيب کف انحناء رديف ها
 • 3-1-6ترتيب جايگاه تماشاگران
 • 1- طراحي صندلي ها
 • 2-صندلي براي معلولين
 • 3-2شرايط انتقال صداي صحنه به تماشاگران
 • 3-3نيازهاي آکوستيکي
 • 3-3-1خلاصه نيازهاي آکوستيکي
 • 3-3-2بلندي مناسب
 • 3-3-3پخش صوت
 • 3-3-4کنترل واخنش
 • 3-4ارائه یک نمونه
 • 3-5تجهيزات صحنه
 • 3-5-1 ميله هاي بالابرو تأسيسات بالاي صحنه
 • 3-5-2 نورپردازي
 • 3-5-3 صدا
 • 3-5-4 سيستم ايمني

 

بررسی نمونه موردی آمفی تئاتر ایرانی و خارجی ( تحلیل آمفی تئاتر )

 

 • 4-1 تئاتر شهر تهران
 • 4-1-1 سالن اصلی مجموعه
 • 4-1-2 اندازه‌های سالن اصلی تئاتر شهر
 • 4-2 تالار وحدت تهران
 • 4-3 تالار سنگلج
 • 4-3-1 اتاق فرمان
 • 4-4 تالار مولوی
 • 5-1مجمع شيزوكاو و مركز هنرهاي گرانشيپ
 • 5-2تئاتر اسپنسر براي هنرهاي نمايشي
 • 5-3 تئاتر ماركانت
 • 5-4آمفي تئاتر هاي مدرن
 • 5-4-1تئاتر مدور اثر ماريو بوتا

 

فصل ششم
ویژگی‌های اقلیمی تهران

 

 

 • 6-1-1 دما
 • 6-2 میزان بارش
 • 6-2-1 رطوبت نسبی
 • 6-2-2 روزهای یخبندان
 • 6-2-3 روزهای بارانی
 • موقعیت جغرافیایی شهر تهران ( اقلیم تهران )
 • ویژگی‌های جغرافیایی
 • 6-4 موقعیت طبیعی شهر تهران
 • 6-4-1 وضعیت لرزه‌خیزی شهر تهران
 • 6-4-2 منابع آب استان تهران
 • 6-5 معماری همساز با اقلیم
 • 6-6 ویژگی‌های اقلیمی سایت مورد نظر
 • 6-6-1 روش‌های دست‌یابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی در اقلیم معتدل
 • 6-7 انتخاب فرم و جهت ساختمان در رابطه با اقلیم
 • 6-7-1 تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
 • 6-7-2 تأثیرات جهات وزش باد در استقرار ساختمان

فهر ست منابع: ( رساله آمفی تئاتر )

 

مطالعات آمفی تئاتر

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

 

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
0910-14-14-214
سیروس برادران

 

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

38500 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

کاملترین مطالعات و رساله آمفی تئاتر (تئاتر شهر) 202 صفحه (مطالعات پایان نامه معماری)

38500 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )