رساله رصدخانه و مرکز نجوم – رساله مرکز نجوم – رساله مرکز تحقیقات نجوم – رساله رصدخانه – مطالعات مرکز تحقیقات نجوم – رساله پایان نامه معماری

مرکز نجوم مطالعه مواد است و مقدمه ايست درباره فرايند بوجود آمدن آنچه در آنسوي جو زمين  كه اين جهان ، آسمان و گوي آسمان را از اتم هاي كوچك تا گيتي وسيع شامل مي شود .

منجمان اجرام آسماني مانند سيارات ، ستاره ها ،ستاره هاي دنباله دار ، كهكشانها، سحابيها و مواد بين كهكشانها را مطالعه مي كنند .

براي اينكه چگونگي تشكيل شدن ، چگونگي بوجود آمدن و منسب هر كدام را مشخص مي كنند و اينكه چگونه بر يكديگر تاثير مي گذارند و چه اتفاقي ممكن است براي آنها بيفتد . رساله مرکز نجوم

رساله مرکز تحقیقات نجوم - رساله رصدخانه
رساله مرکز تحقیقات نجوم – رساله رصدخانه

در قدیم انگیزه هایی برای فرا گیری دانش نجوم وجود داشت و معمولا دانش نجوم به عنوان ابزاری جهت اهداف دیگر مورد توجه قرار می گرفت .

برخی برای معاش و کشاورزی ، برخی جهت پرستش و انجام مراسم عبادی و برخی برای پیشگویی و طالع بینی به دانش نجوم روی آوردند.

اما اکنون علم نجوم به عنوان یک علم اصالی مورد توجه قرار می گیرد و هدف از آن نرسیم آرام و قرار نداریم.

هدف نهایی در میان دانشمندان رسیدن به وحدت علوم و نیروهای طبیعت است و همین است که آنها را به دانش نجوم بیش از پیش وا می دارد. رساله مرکز نجوم

هرچه واقعیتهای بیشتری از نظامی هستی برای ما مکشوف شود بر تحیر ما افزوده می شود و اشتیاق ما را به یافتن واقعیتهای دیگر و منشا آنها  بیشتر می کند.

بنابراین می توان گفت دانش نجوم وسیله ای است برای رسیدن به حقیقت اما ورود در حقیقت از عهده این علم خارج است.

رساله رصدخانه و مرکز نجوم

رساله مرکز تحقیقات نجوم

.
فهرست رساله مرکز تحقیقات نجوم ( رصدخانه ) به صورت عکس 345 صفحه فایل ورد word ( برای دیدن هر کدام از عکس ها در سایز بزرگتر بروی انها کلیک کنید.)

.

مطالعات مرکز تحقیقات نجوم

.

فهرست پروپوزال به صورت عکس 101 صفحه فایل ورد word( برای دیدن هر کدام از عکس ها در سایز بزرگتر بروی انها کلیک کنید.)

.

مرکز تحقیقات نجوم

مطالعات رصدخانه

فهرست مطالب رساله مرکز تحقیقات نجوم ( رساله رصدخانه ) -رساله پایان نامه معماری –  243 صفحه فایل ورد word

 • فهرست مطالب
 • فصل اول کلیات پروژه
 • 1 ) هدف پژوهش
 • 2 ) روش پژوهش
 • 3 ) طرح پژوهش
 • 4 ) نتيجه گيري
 • مقدمه
 • تعریف مسئله
 • جهان
 • ستارگان
 • سابقه تحقیق
 • آغاز جهان
 • بيگ بنگ
 • اهداف مرکز کیهان شناسی
 • کاربرد ها
 • تعریف و ارتباط با علوم دیگر
 • اهداف و سرانجام
 • ستاره شناس کسیت و چه وظایفی دارد؟
 • ارتباط ستاره شناسی حرفه‌ای و آماتوری
 • روش شناسی تحقیق

 

فصل دوم مبانی نظری طرح 

 • مفاهيم پايه و اطلاعاتي از دانش ستاره شناسي
 • منظومه شمسي
 • عناصر منظومه شمسي
 • سيارات
 • سيارکها
 • 1 )ا قمار
 • ستارگان دنباله دار
 • شهابوارها
 • اثرات معلول چرخش زمين
 • ساکن نبودن زمين
 • تاريخچه ستاره شناسي
 • پيش از اسلام
 • دنياي اساطير ايراني و علم نجوم
 • روحانيت و علم نجوم
 • 2-2 ستاره شناسي در مغرب زمين
 • دلایل کرویت زمین
 • قرآن و شکل زمین
 • مشرق و مغرب از نظر علمی
 • دیدگاه ها و نظریات دانشمندان و مفسران
 • مجموعه اول آیات: «مشرق و مغرب»
 • مجموعه ی دوم آیات: «مشرقین و مغربین»
 • مجموعه ی سوم آیات: «مشارق و مغارب»
 • عید غدیر و نوروز
 • نقد و بررسی ( رساله مرکز تحقیقات نجوم )
رساله مرکز نجوم

فصل سوم

نقد و بررسی نمونه موردی رصدخانه و مرکز نجوم

 • 2-3 تاریخچه تأسیس مرکز تحقیقات‌ها در ایران
 • مرکز تحقیقات
 • تاریخچه تأسیس مرکز تحقیقات‌ها در ایران
 • مرکز تحقیقات های مهم ایران
 • مرکز تحقیقات خورشیدی مجاور زیگورات چغازنبیل
 • نمونه های موردی
 • مرکز تحقیقات دونالد اف.ترومبينو در دلتوناي فلوريد
 • 2-5 مرکز تحقیقات م. مبرلي در شلمسفورد اسكس
 • 2-6 مرکز تحقیقات خانم كاتلين الرنشو در كلمبيا
 • 2-8 عكاسي نجومي
 • 2-8-3 اتصال دوربين به تلسکوپ
 • عکسبرداری نجومی
 • عکسبرداری نجومی
 • انتخاب دوربین
 • فیلمها و نوردهی ها
 • فیلمها
 • فیلم رنگی پرویا ۱۰۰
 • فیلم رنگی ۴۰۰
 • عکاسی پیگی بکPiggyback 63
 • مسیرهای ستاره ای , شهابها و صورتهای فلکی
 • 2-11-1 ابزار الكترونيكي
 • شیوه‌های الکترونیکی
 • کشف تشعشع نامرئی
 • عکسبرداری نجومی
 • وسایل مورد نیاز
 • عکاسی از خورشید
 • عکاسی از پدیده‌های گذرا
 • عکاسی با تلسکوپ
 • 2-14-2صافيهاي خورشيدي
 • اسطرلاب
 • فصل سوم بررسی نمونه های موردی داخل و خارج
 • مکانيابي مرکز تحقیقات
 • 2 – 1 ) لزوم پژوهش براي مکان يابي مرکز تحقیقات
 • مکان يابي رصد خانه ملي ايران
 • 2- 5 پلانتاريوم
 • تاريخچه پلانتاريوم
 • پلانتاريومهاي امروزه
 • 1 ) مدل ZKPBSKYMASTER (پلانتاريوم کوچک)
 • اصول و معيارهاي طراحي
 • گنبد افقي
 • 3-2 مرکز تحقیقات شهر گور
 • 3-4 مرکز تحقیقات و آسمان‌نمای آلاشت
 • تاریخچه
 • موقعیت‌ها
 • امکانات
 • 3-5 مرکز تحقیقات زعفرانیه
 • مرکز تحقیقات زعفرانيه تهران
 • ساختمان مرکز تحقیقات
  نمای ديگر سالن ورودی
 • اتاق مديريت مرکز تحقیقات
 • دستگاه آسمان نما و گنبد 4 متری
 • 3-8 مرکز تحقیقات و آسمان نمای کانون فرهنگی تربيتی شيخ حسنی آبيک (قزوين)
 • مکان احداث مرکز تحقیقات
 • آغاز مرحله زير سازی مرکز تحقیقات با نظارت شرکت اخترنمای شيراز
 • مرحله پايانی زير سازی مرکز تحقیقات
 • نصب اتاقک 2.2 متری
 • نمایی از گنبد و اتاقک مرکز تحقیقات
 • گنبد مرکز تحقیقات با دريچه های باز
 • نمای تمام شده مرکز تحقیقات رساله رصدخانه
 • يکی از جديدترين پروژه های ساخت شرکت اخترنمای شيراز
 • منظره مرکز تحقیقات در شامگاه
 • منظره مرکز تحقیقات پس از تکميل و محوطه سازی
 • منظره ديگری از مرکز تحقیقات پس از مراحل تکميلی و محوطه سازی
 • 3-10 مرکز تحقیقات و آسمان نمای بزرگ ديجيتالی کرمان (در دست احداث)
 • وضعيت سابق (سال 1388)
 • ساختمان بزرگ مرکز تحقیقات دانشگاه بيرجند (سال 1388)
 • اتاقک مرکز تحقیقات در سال 1388
 • فضای داخل اتاقک و مکان نصب تلسکوپ
 • نصب تلسکوپ 14 اينچ بر روی يک وج دست ساز
 • نمای ديگری از بارگذاری گنبد 4.5 متری مرکز تحقیقات دانشگاه بيرجند
 • منظره گنبد و اتاقک پس از بارگذاری
 • منظره ای از مرکز تحقیقات دانشگاه بيرجند در روزهای پايانی اسفند 1389
 • يک نمای دل انگيز ديگر از مرکز تحقیقات دانشگاه بيرجند
 • منظره مرکز تحقیقات از دوردست ها
 • نمای غربی از ساختمان مرکز تحقیقات دانشگاه بيرجند
 • منظره مرکز تحقیقات در حال بازسازی ( رساله مرکز تحقیقات نجوم )
 • 3-مرکز آموزش نجوم ادیب
 • مرکز آموزش نجوم ادیب
 • تاريخچه مركز
 • ساختار اداري
 • الف – برنامه های عمومی
 • ب- برنامه های ويژه
 • باشگاه نجوم اصفهان
 • رصد ماهانه آسمان شب ویژه عموم شهروندان اصفهانی
 • فعالیت های پژوهشی
 • سال جهانی ستاره شناسي

 

فصل چهارم اصول و ضوابط طراحی 

 فضاها و استانداردهای مرکز تخقیقات نجوم

 • 3 ) بخش ارزيابي رصد
 • مکان های مختاف در رصد خانه
 • بخش توسعه و کنترل علمي و فني
 • 5 ) کارگاه مونتاژ قطعات
 • 6 ) مرکز کنترل هاي علمي
 • 7 ) مرکز کنترل عملکردهاي فني
 • 5 ) بخش اسناد و مدارک
 • فضاي کتابخانه رساله مرکز نجوم
 • آرشيو شامل فضاي
 • 6 ) بخش کامپيوتر و اينترنت
 • 7 ) بخش آموزش تخصصي
 • 8 ) بخش نمايشگاهي مجموعه
 • 9 ) مرکز همايشهاي علمي و فني
 • 10 ) بخش مديريتف برنامه ريزي و اداري
 • 11 ) بخش هاي خدماتي و عمومي
 • 12 ) بخش افلاک نما
 • 13 ) تأسيسات
 • الف ) سيتمهاي الکتريکي : سيستم برق مرکزي
 • سيستمهاي ارتباطي
 • سيستمهاي حرارتي و برودتي
 • تهويه مطبوع
 • ب ) شبکه آب و فاضلاب
 • ت ) سيستم نفل و انتقالات مکانيکي
 • 3 – 2 ) برنامه فيزيکي
 • كتابخانه
 • بخش آموزش تخصصي و رصد، ارزيابي رصد و سنجش و توليد اطلاعات علمي
 • مرکز کامپيوتر و اينترنت
 • آرشيو اسناد و مدارک و نمايشگاه
 • سالن همايش چند منظوره
 • مديريت اداري
 • فضاهاي خدمات عمومي
 • تأسيسات مجموعه
 • خلاصه برنامه فيزيکي
 • کتابخانه
 • آموزش
 • ضوابط و استانداردهای طراحی آمفی تئاتر
 • سالن انتظار (سرسرا)
 • سالن اجرا رساله رصدخانه
 • نسبت های قسمت تماشاگران
 • فضاهای خدماتی پشت سن
 • قسمت اداری سالن
 • بخش خدماتی
 • پارکینگ ( رساله مرکز تحقیقات نجوم )
 • 3 -3 – 4 ) سد کينه ورس

 

اقلیم

 • تاريخچه طرح
 • موقعيت و محل جغرافيايي سد
 • طول جغرافيايي
 • مشخصات مخزن
 • مشخصات فني سد کينه ورس
 • سيستم آب بندي
 • ويژگيهاي زمين شناسي طرح
 • مشخصات فني و اجزاء پروژه
 • ويژگيهاي ساختاري مجموعه
 • اقلیم
 • استان گلستان در يک نگاه
 • 8- 1 . آب و هوا
 • 9-1 . عوارض طبيعي
 • ضــــمائـــم
 • الف ) نقشه ها و تصاوير
 • ب ) منابع و ماخذ فارسي

 

کلیه قسمت ها به همراه عکس و جدول کامل می باشد.

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید ) رساله رصدخانه

 

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
0910-14-14-214
سیروس برادران

 

33500 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

رساله مرکز تحقیقات نجوم - رساله رصدخانه
کاملترین رساله رصدخانه (مرکز تحقیقات نجوم) به همراه پروپوزال – 345 صفحه

33500 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )