ضوابط شهرداری تهران 1400- ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی تهران – ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران- ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران- ضوابط جدید شهرسازی تهران – ضوابط شهرسازی شهر تهران- ضوابط پارکینگ شهرداری تهران

از زمان تاسیس به عنوان پایتخت توسط آقا محمد خان بیش از 200 سال پیش ، تهران از یک شهر کوچک به یک کلانشهر بزرگ تبدیل شده است

تهران با داشتن یک توپوگرافی نمایشی از نزدیکی به بلندترین قله کشور ، دروازه ایران به جهان خارج است.

تصویر تهران در خارج از کشور به شدت تحت تأثیر انقلاب اواخر دهه 1970 ایران قرار گرفت.

در دو دهه آخر قرن 20 ، صفحه های تلویزیونی و مقالات روزنامه ها در سراسر جهان ، تهران را شهری عمیقاً مذهبی و غنی از سنت نشان می دهند که علیه مدرنیزاسیون و غرب زدگی می جنگد.

در حالی که تصویر ایرانی از خود مردم یک مردم باستان با سابقه طولانی و میراث غنی است ، تهران این تصاویر را به چالش می کشد ، زیرا جمعیت شهر نسبتاً جوان است.

بیشتر ساختمان ها پس از اواسط دهه 1330 ساخته شده اند و میانگین سنی جمعیت حدود 31 سال است.

 

ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران

شهرداری تهران، سازمانی است غیر دولتی که در سال ۱۲۸۶ تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده گرفت.

اين سند، مجموعه ي ضوابط و مقررات شهرسازی تهران است، كه براساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلي مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، تدوين شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضي و ساخت و ساز در هريك از پهنه هاي شهر تهران و همچنين ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازي در محدوده شهر تهران است.
مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي، همراه با كليه نقشه هاي يكپارچه ١:٢٠٠٠ اين طرح، سند اجرايي و ملاك عمل براي تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردها و همچنين تكوين سازمان فضايي طرح جامع، به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است. ضوابط پارکینگ شهرداری تهران

 

اصول و ضوابط شهرسازی تهران

اصول و ضوابط شهرسازی هر شهری بنا بر اقلیم ، نوع کاربری ها ، جمعیت ، کاربری اراضی و … توسط سازمان مسکن و شهرسازی هر استان به شهرداری ها ابلاغ میگردد.

 

نقشه تهران - طرح ففصیلی تهران - ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران - ضوابط شهرداری تهران - ضوابط پارکینگ شهرداری تهران
نقشه تهران – طرح ففصیلی تهران – ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران – ضوابط شهرداری تهران – ضوابط پارکینگ شهرداری تهران

 

پهنه بندي شهر تهران
پهنهبندي استفاده از اراضي محدوده شهر تهران، مبتني بر ساختاري است كه براي جلوگيري از تداخل غيرضروري و نامناسب کارکردها، کاربريها و فعاليت ها و ارتقاء کيفيت و کارايي محيط شهري نظام يافته است . ضوابط شهرداری تهران

پهنه بندي شهر تهران بيانگر نحوه استفاده از اراضي در عرصه هاي متمايز شهري، با توجه به كاركردهاي كلي و در مقياس خرد، شامل ضوابط و مقرراتي است

این مقررات نحوه و چگونگي ساخت و ساز در زيرپهنه ها، مانند حداکثر تراکم ساختماني مجاز و چگونگي تودهگذاري (سطح اشغال و محل تودهگذاري و استقرار بنا در قطعه) و ارتفاع و تعداد طبقات مجاز ساختمان با توجه به عرض معبر و توان دسترسي شبکه شهري را، متناسب با مساحت قطعه و تراکم تعيين می سازد.

 

کاملترین پروژه طرح تفصیلی تهران ( تمامی مناطق ۲۲ گانه ) 

کاملترین نقشه اتوکدی تهران ( نقشه شهر تهران dwg ) – تمامی مناطق – نقشه تهران

 

 

ضوابط پارگینگ در شهر تهران

پارکينگ مورد نياز براي هر واحد مسكوني در پهنه سكونت و براي کليه واحدهاي مسکوني هر ساختمان، حداقل يك واحد پاركينگ براي هر واحد مسكوني است، که در همان قطعه و در صورت عدم امكان تامين پاركينگ در آن قطعه، در پاركينگ هاي خارج از ملک در شعاع حداكثر ٢٥٠ متر، با اسناد تفکيکي مجاز است. “طرح تفصیلی تهران” —-  “ضوابط پارکینگ شهرداری تهران”

ضوابط شهرداری تهران

نحوه ساخت و ساز در پهنه سکونت (شامل ميزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز ساختماني) می باشد.

.

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی تهران

فهرست پاورپوینت ضوابط شهرداری تهران

 • ضوابط و مقررات شهرسازی تهران
 • منطقه بندی
 • طبقه بندي قوانين
 • تعاريف برخي كلمات و مفاهيم مورد نياز
 • تراكم هاي مسكوني
 • وظايف شهرداري
 • كميسيون ها
 • ضوابط كلي
 • ضوابط و مقررات شهر سازي ( ضوابط شهرداری تهران )
 • ضوابط معلولين
 • ضوابط تهران بزرگ
 • منابع

 

 

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری شهرداری تهران

فهرست فایل word

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

 • ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
 • ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﺩﺭ “ﭘﻬﻨﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ”
 • ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ “ﭘﻬﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ”
 • ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ “ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ”
 • ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺩﺭ “ﭘﻬﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺑﺎﺯ”
 • ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺍﺿﻲ

 

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ : ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ “ضوابط معماری شهرداری تهران”

 • ﻣﺠﺎﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ – “ضوابط پارکینگ تهران”
 • ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻨﺎ )ﺗﻮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻱ
 • (ﭘﻼﻙﻫﺎ) ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ
 • (ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ٢١) ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎﺯﻱ
 • ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪ
 • ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ
 • ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﺯ ﺣﻔﺎﻇﺖ
 • ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮ )ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻏﺎﺕ
 • ﺭﻳﺰﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻱ
 • ﺳﺎﺯ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺳﺎﻳﺮ “ضوابط طراحی نما شهرداری تهران”

 

جداول

 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )١:( ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﭘﻬﻨﻪﻫﺎﻱ ﺳﮑﻮﻧﺖ (R)
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٢:( ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﭘﻬﻨﻪﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (S)
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٣:( ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﭘﻬﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻂ (M)
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٤:( ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﭘﻬﻨﻪﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ (G)
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٥:( ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻋﺎﺕ – ضوابط پارکینگ شهرداری تهران
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٦:( ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﭘﻬﻨﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٧:( ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺤﻼﺕ )ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ(
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٨:( ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﭘﻬﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (S) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٩:( ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﭘﻬﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ (M) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٠١:( ﺿﻮﺍﺑﻂ ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﭘﺎﺭﮎﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )١١:( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺳﻜﻮﻧﺖ
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٢١:( ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ )
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٣١:( ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ )
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٤١:( ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱﻣﺠﺎﺯﺩﺭﭘﻬﻨﻪﻣﺨﺘﻠﻂﺳﻜﻮﻧﺖﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱﻓﺮﻫﻨﮕﻲﻭﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ -ﺍﺧﺘﻼﻁﻓﺮﻫﻨﮕﻲ -ﺗﻔﺮﺟﻲ)
 • ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )٥١:( ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ – ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻭﻳﮋﻩ ) “ضوابط شهرداری تهران pdf”

 

پیش نمایش پاورپوینت پروژه در آپاراتیوتیوب

 

 

29500 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری شهرداری تهران - ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی تهران
جدیدترین ضوابط شهرداری تهران (ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران ) 128 صفحه + 70 اسلاید

29500 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )