رساله طراحی مهدکودک – فهرست رساله مهد کودک – رساله پایان نامه مهدکودک – دانلود رساله مهدکودک – رساله خانه کودک  – رساله خانه کودکان کار- رساله طراحی خانه کودکان بی سرپرست

مهدکودک

“مهد كودك” به عنوان نخستين نهاد تربيتي، كمي بيش از يك قرن است كه به رسميت شناخته شده، اما تفاوت آن با مدارس ابتدايي از نظر معماري اخيراً مورد توجه قرار گرفته است.
نظريه‌هاي روان‌شناسي درباره‌ي آموزش در دوران كودكي از اويل قرن نوزدهم شكل گرفتند. طراحي مهد كودك‌ها با توجه به اصول مذكور منطقي محسوب مي‌شده، ولي مشاركت و همكاري معماران و مربيان مهد كودك اخيراً شروه شده است.

رساله مهدکودک - رساله خانه کودک - رساله خانه کودکان بی سرپرست - مهدکودک - پلان مهدکودک - نقشه مهدکودک
رساله مهدکودک – رساله خانه کودک – رساله خانه کودکان بی سرپرست – مهدکودک – پلان مهدکودک – نقشه مهدکودک

خانه کودک
برخلاف گسترش  آگاهي عمومي در زمينه‌ي معماري، كه در عصر مدرنيسم‌زاده شد، هيچ رابطه‌ي مستقيمي بين تئوري آموزشي مهد كودك و نمود سيماي ظاهري آن وجود نداشت. در نتيجه، براي ساليان متمادي مهد كودك‌ها ساختمان‌هايي بي‌رنگ، يكنواخت و عملكرد گرا بودند.

اكنون مي‌دانيم كه انگيزه‌هاي حسي‌اي كه كودك از محيط پيرامونش دريافت مي‌كند براي پيشرفت او اهميت حياتي دارند. روان‌شناسان به تأثير فضاي معماري بر رفتار كودكان پي برده‌اند و اين به عهده‌ي معماران است كه در فرآيند طراحي، اين تئوري‌ها را با نيازهاي فضايي كودك تلفيق كنند.

نيازهاي اطفال و كودكان زير شش سال ويژه هستند. حق آنها به عنوان افراد جامعه در مورد كيفيت محيطي كه ايشان را بر گسترش روابط اجتماعي توانا مي‌سازد، همان قدر اهميت دارد كه تأثير معماري ساختمان‌هايي چون خانه‌ها، بيمارستان‌ها و سالن‌هاي تئاتر بر ديگر اقشار جامعه.
از زماني كه آموزش و پرورش بر پايه انسان و محيطي پايه‌ريزي شده كه بر شكوفايي استعدادهاي كودكان و تعامل آنها با محيط اطرافشان تأثير دارد. صحبت در مورد ايده‌ي فضايي به عنوان يكي از عوامل ترتبيتي خارج از بحث نيست.

.

رساله مهدکودک

رساله پایان نامه خانه کودک و مهدکودک

.

فهرست رساله مهدکودک  :
چكيده..10
مقدمه.12

فصل اول: شناخت کودک و فرآيند رشد

 • شناخت کودک..16 الف)
 • نظریه رشد ذهنی کودکان.17
 • 1-مرحله حسی-حرکتی.18
 • از بدو تولد تا یک ماهگی..20
 • از یک ماهگی تا چهار ماهگی..21
 • چهار ماهگی تا هشت ماهگی.23
 • هشت ماهگی تا دوازده ماهگی..24
 • دوازده ماهگی تا هجده ماهگی..25
 • هجده تا بیست و چهار ماهگی…26
 • 2- مرحله پیش عملکرد(2 تا7 سالگی)..27
 • خرد مرحله بیش ادراکی از 2 تا4 سالگی.. 28
 • مرحله درک شهودی. 29
 • 3-مرحله عملکرد عینی از 7 تا11 سالگی31
 • 4-مرحله عملکرد صوری از 11 تا 15 سالگی32
 • ب) رشد كودك
 • كاربران    34
 • بررسي فرآيند ر شد كودك    35
 • رشد اجتماعي    36
 • رشد ذهني    37
 • رشد رواني اجتماعي    40
 • رشد اخلاقي    44
 • رشد جسمي    49
 • رشد اندام بدن    50
 • رشد حركتي دست    54
 • مراحل تكامل كودك    58
 • رشد زبان    61
 • رشد عاطفي    66
 • كودك و رنگ‌ها    68
 • كودك و نور آفتاب    70
 • رفتار    71
 • امكانات مورد نياز    72
 • نياز فيزيولوژي    72
 • نياز روانشناختي    72
 • نياز اجتماعي    73
 • نیاز تربیتی    73
 • پرورش خلاقيت در كودكان    74
 • مهدکودک - پلان مهدکودک - نقشه مهدکودک

.

 

فصل دوم: تاریخچه بوجودآمدن محيطهاي آموزشي كودكان وخلاقیت ( رساله مهدکودک)

 

 • 1- تاريخچه مهد كودك    76
 • مهد كودك    78
 • عملكرد مهد كودك    80
 • پژوهشي در رابطه با تأثير مهد كودك82
 • محيطهاي آموزشي كودكان87
 • 2- تعریف خلاقیت91
 • لازمه خلاقیت94
 • اهمیت خلاقیت وتخیل برای کودکان95
 • ارتباط خلاقیت با بازی 101
 • کسب مهارتهای گوناگون105
 • فرایند خلاق و یادگیری116
 • تقویت عناصرسازنده خلاقیت123
 • سایرروشهای پرورش خلاقیت 141

 

رساله طراحی مهدکودک

فصل سوم: معماری برای کودک

 • الف)تاریخچه آموزش پیش دبستانی 167
 • 169 مهد کودک
 • برنامه هداستارت 171
 • اجزای سازنده یک مهد کودک 172
 • آیامهدکودک دلبستگی در نوباوگی راتهدید میکند174
 • 175 آینده مبحث
 • کودکان و رنگ ها 175
 • روانشناسی رنگ ها 176
 • کودکان در روانشناختی رنگ ها177
 • نتیجه نهایی رنگ ایده آل برای کودکان179
 • بررسی فرم ایده آل برای طراحی کودک180
 • ب) کودک و شرایط محیطی
 • نور و روشنایی183
 • سروصدا184
 • تهویه184
 • عوامل مؤثر در تهویه مناسب محیط184

 

تحلیل مهدکودک ( نمونه موردی مهدکودک ایرانی و خارجی )

فصل چهارم: نمونه‌هاي موردي

 • بررسي نمونه‌هاي موردي 186
 • 1- مهد كودك els colors 186
 • 2- مهد كودك Luginsland 187
 • 3- مهد كودك Ceasaria 188
 • 4- مهد كودك دانشگاه شیراز 189
 • بررسي رنگ مورد علاقه بچه‌ها 190
 • بررسي فرم مورد علاقه بچه‌ها 191
 • 5- مهدکودک نمازی 193
 • فضاهای داخلی موجود در مهدکودک193
 • جزئیات داخلی مهدکودک194
 • بررسی فضاهای خارجی195
 • بررسی حجم و نمای کلی195
 • 6- مهدکودک مؤسسه آزادی مطلق196
 • فضاهای داخلی مهدکودک197
 • فضاهای خارجی مهدکودک198
 • بررسی حجم و نمای کلی199
 • 7- مهدکودک در اشتودکارت200
 • فضاهای داخلی در مهدکودک و اجزا آنها201
 • بررسی فضای خارجی202
 • بررسی حجم و نمای کلی203
ضوابط طراحی مهدکدوک ( استاندرادهای مهدکودک )

فصل پنجم: استانداردهای فضایی و برنامه ریزی فیزیکی

 • الف) استانداردهای فضایی
 • فهرست فضاهای خانه کودک205
 • 1- فضای داخلی205
 • ورودی205
 • فضای انتظار206
 • اتاق مدیر206
 • اتاق مربیان206
 • اتاق روانشناسی207
 • سالن چند منظوره207
 • فضای هنر208
 • اتاق موسیقی209
 • خانه بازی209
 • کلاس های گروه سنی مختلف209
 • آشپزخانه210
 • غذاخوری210
 • سرویس بهداشتی210
 • اتاق کارکنان211
 • استانداردهای فضای عمومی در مهدکودک211
 • استاندارد فضای نوباوگان211
 • استاندارد فضای کودکان5-6سال212
 • 2- فضای موجود در سایت212
 • فضای بازی212
 • وسایل بازی213
 • چرخ و فلک214
 • سرسره215
 • تاب215
 • بالارونده215
 • فضای ورزش216
 • فضای بازی با شن216
 • فضای پرورش گل و گیاه217
 • فضای نگهداری حیوانات217
 • فضای پیاده روی217
 • ب)برنامه فيزيكي
 • بررسي فضاهاي مورد نياز در مهد كودك.219
 • فضاهاي داخلي. 219
 • فضاهاي خارجي    219
 • ابعاد فضاهاي مورد نياز براي كودكان    220
 • فضاي لازم عمومي    220
 • فضاي لازم عمومي براي نوپايان (3-5/1)    221
 • فضاي لازم عمومي براي نوباوگان (5-3)    221
 • فضاي لازم عمومي براي كودكان (6-5)    222
 • مبلمان فضاهاي مهد كودك    222
 • مصاحبه در ارتباط با فضاهاي مورد نياز كودكان    222
 • كودكان 3-2 سال    223
 • كودكان 5-4 سال    223
 • بازي    224
 • نقش بازي در رشد شناختي كودك    225
 • انواع بازي    230
 • بازي‌هاي جسمي    230
 • بازي‌هاي تقليدي    230
 • بازي‌هاي نمايشي    231
 • بازي‌هاي نمادين    231
 • بازي‌هاي تخيلي    232
 • بازي‌هاي آموزشي    232
 • زمين بازي    233 ( کودکاستان )
 • شرايط زمين بازي    234
 • وسايل موجود در زمين بازي    236
 • ابعاد و اندازه وسايل موجود در زمين بازي    240
 • مكان‌يابي وسايل بازي    241

 

اقلیم شیراز

فصل ششم: معرفي استان فارس و شهرستان شیراز

 

 • الف) معرفی استان
 • 1- موقعیت سیاسی، جغرافیایی مرزهای استان….243
 • 2- مساحت…..244
 • 3- موقعیت توپوگرافی…..245
 • کوه های شمالی..246
 • کوه های مرکزی…246
 • کوه های جنوبی..246
 • اسامی ومشخصات کوههای واقع دراستان فارس…..247
 • 4- منابع آب….248
 • رودخانه ها….248
 • موقعیت دریاچه های دائمی استان فارس.249
 • مشخصات دریاچه های فصلی استان فارس..250
 • 5- پوشش گیاهی…..250
 • پوشش گیاهی استپی..251
 • پوشش گیاهی نیمه استپی..251
 • پوشش جنگلی……251
 • ب) مطالعات اقلیمی
 • وضعیت جوی مرکز استان بر حسب ماه…………253
 • وضعیت جوی کل استان در ماه های مختلف سال…..254
 • سابقه سیل و زلزله و سایر سوانح طبیعی…….254
 • 1- جهت بادهای غالب و بادهای محلی…………255
 • بادهای غربی…255
 • توده های هوای جنوبی..255
 • بادهای محلی…255
 • جریان توده های هوا.256
 • ج) بررسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 • مطالعات اجتماعی(جمعیتی) …257
 • 1- میزان جمعیت درصدش نسبت به کل جمعیت.257
 • 2- تعداد مرد و زن و نسبت جنسی.257
 • 3- تعداد و بعد خانوار257
 • 4- نرخ رشد..258
 • جمعیت بر حسب نوع خانوار و جنس..258
 • جمعیت برحسب سن و جنس258
 • 5- تعداد و درصد روستایی،شهری،عشایری.259
 • هرم سنی…259
 • د) مطالعات اقتصادی
 • جمعیت فعال استان فارس سالهای1345-1375.260

 

فصل هفتم: مکان یابی سایت و تحلیل سایت

 • مکان مهدکودک…274
 • تحلیل سایت…….276

مهدکودک - پلان مهدکودک - نقشه مهدکودک

 

فصل هشتم: مباني نظري معماري كودك

 • مقدمه.280
 • ذهنيت و عينيت در معماري كودك 281
 • احكام معماري براي كودك… 295
 • درك كودك از فضا… 297
 • تحليل رابطه محيطي… 299
 • ويژگيهاي فضاهاي مناسب كودكان… 301
 • كودك و فضاي ساخته شده.. 304
 • مفهوم اشكال…. 305
 • مفهوم رنگ‌ها….. 306
 • مفهوم خانه 307
 • استانداردها… 310

 

فصل نهم: معرفي طرح،سازه وتأسيسات

 • ایده و طرح.. 313
 • سازههای پیشنهادی 315
 • معرفي سازه… 319
 • معرفي تأسيسات.. 323
 • گرمايش 326
 • سرمايش  332
 • اسکلت فلزی  333
 • خرپاهاوسازه های کابلی.. 334
 • طراحي سقف . 346
 • ضوابط لازم براي نازك كاريها و مبلمان … 348
 • آكوستيك …… 349
 • تأسيسات و نصب فني 349
 • سیستم حرارت مرکزی. 352
 • سیستم حرارت مرکزی آب 353
 • سیستم دو لوله ای با برگشت معکوس 353
 • تأسيسات و نصب فني.. 354
 • منابع و مآخذ…370
  .

کلیه قسمت های رساله به همراه عکس های موجود می باشد.

شما عزیزان میتوانید  بهترین و کاملترین رساله مهدکودک ( خانه کودک ) را سایت فارسی کد خریداری کرده و بمحض پرداخت وجه آن را دانلود کنید.

رساله جهت پایان نامه معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

 

25500 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

کاملترین رساله مهدکودک در 370 صفحه – مطالعات پایان نامه معماری خانه کودک

25500 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )