درسال 1767 میلادی برای نخستین بار در محوطه یک کارخانه در انگلستان از میله اهنی به عنوان ریل استفاده شد .
اولین خط اهن در انگلستان در سال 1825 میلادی احداث شد.تا سال 1840،هشتصد کیلومترراه اهن و تا سال 1850، شش هزار کیلومتر راه اهن در انگلستان کشیده شد.
درسال 1835 افتتــاح اولین راه اهن مسافر بری بین شهرهای نورنبرگ و فورن، با لکوموتیو ادلر که به وسیله استیفنس ساخته شده بود.

ایستگاه راه آهن ، ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه قطار ، پلان ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه راه آهن، پلان ایستگاه راه آهن، معماری

شهرها قبل از رشد سريعي كه در قرون اخير پيدا كرده اند، توسط حصارها و باروهايي احاطه مي شدند و در واقع حدود آنها نيز به همين ترتيب تعريف مي گرديد و اگر مسافري قرار بود به شهر وارد شود از طريق دوازه هاي محدود شهر مي توانست به شهر داخل شود و هيمن دروازه ها، خود تا اندازه زيادي هويت و خصوصيت شهر را به هر تازه واردي مي نماياندند.
اما شهرهاي امروزي به دليل گستردگي و تغيير مفهوم ورودي شهرها نمي توانند واجد چنين وروديهاي كاملاً تعريف شده اي باشند. بنابراين عناصر ديگر شهري بايد وظيفه دروازه ها در معرفي شهر- به تازه واردين- را به عهده بگيرند.
از مهمترين اين بناها عناصر طراحي شده در مبادي ورودي و خروجي شهرها مثل: ميادين و ترمينالهاي هواپيمايي، راه آهن و اتوبوس مي تواند باشد.
اين بناها علاوه بر اينكه بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند، بايد چكيده عناصر و خصوصيات و هويت شهر را دارا بوده و به همين دليل داراي پتانسيل مناسب براي طراحي مي باشند. ولي متاسفانه بيشتر به صورت بناهاي عملكردي مورد توجه قرار گرفته اند و به جنبه هاي سمبليك آنها كمتر توجه شده است، بخصوص اين موضوع در مورد ايستگاههاي راه آهن ايران بيشتر صدق مي كند.

[purchase_link id=”4214″ style=”button” color=”blue” text=”خرید پروژه و دانلود همزمان بعد از پرداخت آنلاین”]

 

 فهرست مطالعات و رساله ایستگاه راه آهن ( ایستگاه قطار ) :

چكيده
مقدمه
فهرست مطالب
فصل اول
1-1.حرکت و مفهوم آن    2
1-2.بررسی تعاریف حرکت    3
1-2-1.حرکت فکر    3
1-2-2.حرکت فیزیکی    4
1-3.بررسی حرکت در معماری    4
1-3-1.حرکت ذهن در خودش    5
1-3-2.فرمهای پویا :    5
1-3-3.دفرمه شدن :    5
1-4.حرکت ذهن در نسبت به معنا    6
1-5.حرکت ناشی از نیروهای محیطی:    6
1-6.عوامل ایجاد حرکت    9
1-7.«زمان فرزند حرکت است»    10
1-8.بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت    10
1-8-1.انتظار    10
1-8-2.معماری و حرکت    11
1-8-3.کلیات و سیر تحول    11
1-8-4.حرکت    12
1-9.نتیجه گیری    16

فصل دوم
2-1.تاریخچه راه آهن در جهان    19
2-2.مختصري از تاريخچه احداث راه آهن در ايران    19
2-2-1راه آهن غيردولتي    19
2-2-1-1 راه آهن حضرت عبدالعظيم    19
2-2-1-2راه آهن شركت نفت    20
2-2-2 راه آهن دولتي    20
2-2-2-1راه آهن سراسري    20
2-2-2-2  راه آهن گرمسار- مشهد    21
2-2-2-3راه آهن تهران – تبريز    21
2-2-2-4 راه آهن قم -يزد    21
2-3بررسی ایستگاههای راه آهن نمونه های داخلی    24
2-3-1ایستگاه تهران    24
2-3-2.ایستگاه مشهد    27
2-62-3-4.ایستگاه اردبیل    28
2-3-4.ایستگاه اردبیل    29
2-4.بررسی نمونه های خارجی    30
2-4-1.ایستگاه قطار ساوترن کراس ملبورن    30
2-4-2.ایستگاه لرتر, برلین    33
2-4-3.ایستگاه قطار لهاسا ، تبت ،2006s    39
فصل سوم
3-1. طبقه بندي ايستگاه هاي راه آهن در ايران    44
3-1-1. ايستگاه‌هاي تشكيلاتي (درجه يك)    44
3-1-2. ايستگاه درجه2    47
3-1-3. ايستگاه درجه 3    47
3-1-4. ايستگاه بسته    48
3-1-5. ايستگاه اضطراري    48
3-1-6. توقفگاه و نيم ايستگاه    49
3-1-7.ايستگاه گار    49
3-2. ساختمان ايستگاه    49
3-2-1- خدمات مسافري    50
3-2-1-1. سالن‌هاي انتظار:    50
3-2-1-2. فروش بليط    51
3-2-1-3. ورودي‌ها وخروجي‌ها    52
3-2-1-4. راه‌هاي دسترسي و مبادله    53
3-2-1-5. حركت درجهت قائم (پله، پله برقي، رمپ، آسانسور)    54
3-2-1-6. اطلاع رساني    56
3-2-1-7. كنترل بليط    58
3-2-1-8. سالن‌ها و مكان‌هاي استراحت    59
3-2-1-9. خدمات توشه و حمل بار مسافران    59
3-2-1-10. خدمات جانبي ايستگاه    60
3-2-2. خدمات اداري و فني    63
3-2-3. خدمات ايمني و حفاظتي    64
3-3-2-1. خدمات ايمني و حفاظت در برابر آتش سوزي و سوانح    64
3-3-2-2. خدمات امنيتي    66
3-3. محوطه سكو    66
3-3-1. سكوها    67
3-3-2. پل‌هاي هوايي    70
3-3-3. زيرگذرها (تونل‌هاي دسترسي به سكوها)    71
3-3-4. سايه بان سكوها    72
3-3-5. طراحي سكوها    73
3-3-5-1. استاندارد كامپساكس    73
3-3-5-2. آيين نامه EBO آلمان    74
3-3-5-2-1. طول سكوها    74
3-3-5-2-2. ارتفاع سكوها    75
3-3-5-2-3. عرض سكوها، پله ها و سطح سكوها    76
3-3-5-3. استاندارد UIC    79
3-3-5-3-1. ارتفاع سكوها H    79
3-3-5-3-2. فاصله سكوها از آكس خط L    80
3-3-5-3-3. مقررات ويژه    80
3-4. تأسيسات خدمات فني جريه در ايستگاهها    81
3-4-1.  تأسيسات خدمات جريه كشش بخار    81
3-5. عوامل جمعيتي، اقتصادي ، فرهنگي و اقليمي و  تاثير آنها در طراحي    83
3-5-1.عوامل جمعيتي و تأثيرآن در طراحي    83
3-5-2. عوامل اقتصادي و تأثيرآن در طراحي    83
3-5-3. عوامل فرهنگي و تأثيرات در طراحي    83
3-5-4.عوامل اقليمي و تأثير آن در طراحي    84
3-6. جمع‌بندي    84

ایستگاه راه آهن ، ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه قطار ، پلان ایستگاه قطار ، نقشه ایستگاه راه آهن، پلان ایستگاه راه آهن، معماری

فصل چهارم
مقدمه    87
4-1. تصوير ماهواره‌اي استان مركزي    88
4-2 نقشه تقسيمات كشوري    89
4-3. تقسيمات سياسي استان    90
4-1-1. تاريخچه‌اي اراك    91
1.نام    91
2.پيدايش و روند دگرگوني    91
3. بناي اوليه سلطان‌آباد    92
4. عاملهاي شكل‌دهنده و هدايت‌كننده بافت    95
4-1-2 ويژگيهاي طبيعي منطقه    100
1.وسعت و موقعيت شهر اراك    100
2.وضعيت ناهمواري ها    100
3-ويژگي اقليمي    100
-دما    101
-رطوبت و نم سنجي    103
-جهت و شدت باد    103
– بارندگي    105
4-1-3 ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي    105
-جمعيت و پراكندگي آن    105
– شهرنشيني و سير تحول آن در شهر اراك    106
4-1-4موانع توسعه فيزيكي شهر اراك    107
-محدوديت هاي طبيعي    107
– محدوديتهاي ناشي از نحوة استقرار صنايع    108
4-1-5ويژگي هاي معماري در مناطق سرد    109
4-1-6-كاهش تاثيرباددراتلاف حرارت ساختمان    109
4-1-7- تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی111
4-1-8بررسي سايت ………………………..112

4-1-9 منابع ………………………..118

.

کلیه بخش های رساله پایان نامه معماری  به همراه عکس ، جدول و توضیحت کامل می باشد.

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

[purchase_link id=”4214″ style=”button” color=”green” text=”خرید پروژه و دانلود همزمان بعد از پرداخت آنلاین”]

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
0910-14-14-214
سیروس برادران

 

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

38900 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

رساله ایستگاه راه آهن ( مطالعات ایستگاه قطار ) – رساله پایان نامه معماری

38900 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )