رساله مهدکودک – مطالعات پایان نامه معماری ( خانه کودک )

38800 تومان

مهد كودك به عنوان نخستين نهاد تربيتي، كمي بيش از يك قرن است كه به رسميت شناخته شده، اما تفاوت آن با مدارس ابتدايي از نظر معماري اخيراً مورد توجه قرار گرفته است.
نظريه‌هاي روان‌شناسي درباره‌ي آموزش در دوران كودكي از اويل قرن نوزدهم شكل گرفتند. طراحي مهد كودك‌ها با توجه به اصول مذكور منطقي محسوب مي‌شده، ولي مشاركت و همكاري معماران و مربيان مهد كودك اخيراً شروه شده است.

مهدکودک - پلان مهدکودک - نقشه مهدکودک
برخلاف گسترش  آگاهي عمومي در زمينه‌ي معماري، كه در عصر مدرنيسم‌زاده شد، هيچ رابطه‌ي مستقيمي بين تئوري آموزشي مهد كودك و نمود سيماي ظاهري آن وجود نداشت. در نتيجه، براي ساليان متمادي مهد كودك‌ها ساختمان‌هايي بي‌رنگ، يكنواخت و عملكرد گرا بودند.
اكنون مي‌دانيم كه انگيزه‌هاي حسي‌اي كه كودك از محيط پيرامونش دريافت مي‌كند براي پيشرفت او اهميت حياتي دارند. روان‌شناسان به تأثير فضاي معماري بر رفتار كودكان پي برده‌اند و اين به عهده‌ي معماران است كه در فرآيند طراحي، اين تئوري‌ها را با نيازهاي فضايي كودك تلفيق كنند.
نيازهاي اطفال و كودكان زير شش سال ويژه هستند. حق آنها به عنوان افراد جامعه در مورد كيفيت محيطي كه ايشان را بر گسترش روابط اجتماعي توانا مي‌سازد، همان قدر اهميت دارد كه تأثير معماري ساختمان‌هايي چون خانه‌ها، بيمارستان‌ها و سالن‌هاي تئاتر بر ديگر اقشار جامعه.
از زماني كه آموزش و پرورش بر پايه انسان و محيطي پايه‌ريزي شده كه بر شكوفايي استعدادهاي كودكان و تعامل آنها با محيط اطرافشان تأثير دارد. صحبت در مورد ايده‌ي فضايي به عنوان يكي از عوامل ترتبيتي خارج از بحث نيست.

[purchase_link id=”3060″ style=”button” color=”green” text=”خرید پروژه و دانلود همزمان بعد از پرداخت آنلاین”]
.

رساله پایان نامه خانه کودک و مهدکودک

.

فهرست رساله :
فهرست مطالب
عنوان                                             صفحه
چكيده………………………………..10
مقدمه………………………………..12

فصل اول: شناخت کودک و فرآيند رشد
شناخت کودک ……………………….16 الف)
نظریه رشد ذهنی کودکان………………….17
1-مرحله حسی-حرکتی……………………..18
از بدو تولد تا یک ماهگی………………..20
از یک ماهگی تا چهار ماهگی………………21
چهار ماهگی تا هشت ماهگی………………..23
هشت ماهگی تا دوازده ماهگی………………24
دوازده ماهگی تا هجده ماهگی……………..25
هجده تا بیست و چهار ماهگی………………26
2- مرحله پیش عملکرد(2 تا7 سالگی)………..27
خرد مرحله بیش ادراکی از 2 تا4 سالگی……. 28
مرحله درک شهودی……………………… 29
3-مرحله عملکرد عینی از 7 تا11 سالگی………31
4-مرحله عملکرد صوری از 11 تا 15 سالگی…….32
ب) رشد كودك
كاربران    34
بررسي فرآيند ر شد كودك    35
رشد اجتماعي    36
رشد ذهني    37
رشد رواني اجتماعي    40
رشد اخلاقي    44
رشد جسمي    49
رشد اندام بدن    50
رشد حركتي دست    54
مراحل تكامل كودك    58
رشد زبان    61
رشد عاطفي    66
كودك و رنگ‌ها    68
كودك و نور آفتاب    70
رفتار    71
امكانات مورد نياز    72
نياز فيزيولوژي    72
نياز روانشناختي    72
نياز اجتماعي    73
نیاز تربیتی    73
پرورش خلاقيت در كودكان    74
فصل دوم: تاریخچه بوجودآمدن محيطهاي آموزشي كودكان وخلاقیت

مهدکودک - پلان مهدکودک - نقشه مهدکودک
1- تاريخچه مهد كودك    76
مهد كودك    78
عملكرد مهد كودك    80
پژوهشي در رابطه با تأثير مهد كودك…………82
محيطهاي آموزشي كودكان……………………87
2- تعریف خلاقیت…………………………91
لازمه خلاقیت…………………………….94
اهمیت خلاقیت وتخیل برای کودکان……………..95
ارتباط خلاقیت با بازی………………….. 101
کسب مهارتهای گوناگون…………………….105
فرایند خلاق و یادگیری……………………116
تقویت عناصرسازنده خلاقیت…………………123
سایرروشهای پرورش خلاقیت ……………….. 141
فصل سوم: معماری برای کودک
الف)تاریخچه آموزش پیش دبستانی………….. 167
………………………………169    مهد کودک
برنامه هداستارت………………………. 171
اجزای سازنده یک مهد کودک………………. 172
آیامهدکودک دلبستگی در نوباوگی راتهدید میکند..174
…………………………… 175    آینده مبحث
کودکان و رنگ ها………………………. 175
روانشناسی رنگ ها……………………… 176
کودکان در روانشناختی رنگ ها……………..177
نتیجه نهایی رنگ ایده آل برای کودکان……….179
بررسی فرم ایده آل برای طراحی کودک………..180
ب) کودک و شرایط محیطی
نور و روشنایی………………………….183
سروصدا………………………………..184
تهویه………………………………….184
عوامل مؤثر در تهویه مناسب محیط…………….184
فصل چهارم: نمونه‌هاي موردي
بررسي نمونه‌هاي موردي    186
1- مهد كودك  els colors…………………… 186
2- مهد كودك  Luginsland………………….. 187
3- مهد كودك  Ceasaria……………………. 188
4- مهد كودك دانشگاه شیراز    189
بررسي رنگ مورد علاقه بچه‌ها    190
بررسي فرم مورد علاقه بچه‌ها    191
5- مهدکودک نمازی  …………………….. 193
فضاهای داخلی موجود در مهدکودک……………193
جزئیات داخلی مهدکودک……………………194
بررسی فضاهای خارجی……………………..195
بررسی حجم و نمای کلی…………………….195
6- مهدکودک مؤسسه آزادی مطلق……………..196
فضاهای داخلی مهدکودک……………………197
فضاهای خارجی مهدکودک……………………198
بررسی حجم و نمای کلی…………………….199
7- مهدکودک در اشتودکارت…………………200
فضاهای داخلی در مهدکودک و اجزا آنها……….201
بررسی فضای خارجی……………………….202
بررسی حجم و نمای کلی…………………….203
فصل پنجم: استانداردهای فضایی و برنامه ریزی فیزیکی
الف) استانداردهای فضایی
فهرست فضاهای خانه کودک………………….205
1- فضای داخلی………………………….205
ورودی…………………………………205
فضای انتظار……………………………206
اتاق مدیر……………………………..206
اتاق مربیان……………………………206
اتاق روانشناسی…………………………207
سالن چند منظوره………………………..207
فضای هنر………………………………208
اتاق موسیقی……………………………209
خانه بازی……………………………..209
کلاس های گروه سنی مختلف…………………..209
آشپزخانه………………………………210
غذاخوری……………………………….210
سرویس بهداشتی…………………………..210
اتاق کارکنان…………………………..211
استانداردهای فضای عمومی در مهدکودک……….211
استاندارد فضای نوباوگان…………………211
استاندارد فضای کودکان5-6سال……………..212
2- فضای موجود در سایت…………………..212
فضای بازی……………………………..212
وسایل بازی…………………………….213
چرخ و فلک……………………………..214
سرسره…………………………………215
تاب…………………………………..215
بالارونده………………………………215
فضای ورزش……………………………..216
فضای بازی با شن………………………..216
فضای پرورش گل و گیاه……………………217
فضای نگهداری حیوانات……………………217
فضای پیاده روی…………………………217
ب)برنامه فيزيكي
بررسي فضاهاي مورد نياز در مهد كودك……… 219
فضاهاي داخلي…………………………. 219
فضاهاي خارجي    219
ابعاد فضاهاي مورد نياز براي كودكان    220
فضاي لازم عمومي    220
فضاي لازم عمومي براي نوپايان (3-5/1)    221
فضاي لازم عمومي براي نوباوگان (5-3)    221
فضاي لازم عمومي براي كودكان (6-5)    222
مبلمان فضاهاي مهد كودك    222
مصاحبه در ارتباط با فضاهاي مورد نياز كودكان    222
كودكان 3-2 سال    223
كودكان 5-4 سال    223
ج)بازي
بازي    224
نقش بازي در رشد شناختي كودك    225
انواع بازي    230
بازي‌هاي جسمي    230
بازي‌هاي تقليدي    230
بازي‌هاي نمايشي    231
بازي‌هاي نمادين    231
بازي‌هاي تخيلي    232
بازي‌هاي آموزشي    232
زمين بازي    233
شرايط زمين بازي    234
وسايل موجود در زمين بازي    236
ابعاد و اندازه وسايل موجود در زمين بازي    240
مكان‌يابي وسايل بازي    241
فصل ششم: معرفي استان فارس و شهرستان شیراز
الف) معرفی استان
1- موقعیت سیاسی، جغرافیایی مرزهای استان….243
2- مساحت……………………………..244
3- موقعیت توپوگرافی……………………245
کوه های شمالی………………………….246
کوه های مرکزی…………………………246
کوه های جنوبی…………………………246
اسامی ومشخصات کوههای واقع دراستان فارس…..247
4- منابع آب…………………………..248
رودخانه ها……………………………248
موقعیت دریاچه های دائمی استان فارس………249
مشخصات دریاچه های فصلی استان فارس……….250
5- پوشش گیاهی…………………………250
پوشش گیاهی استپی………………………251
پوشش گیاهی نیمه استپی………………….251
پوشش جنگلی……………………………251
ب) مطالعات اقلیمی
وضعیت جوی مرکز استان بر حسب ماه…………253
وضعیت جوی کل استان در ماه های مختلف سال…..254
سابقه سیل و زلزله و سایر سوانح طبیعی…….254
1- جهت بادهای غالب و بادهای محلی…………255
بادهای غربی…………………………..255
توده های هوای جنوبی……………………255
بادهای محلی……………………………255
جریان توده های هوا…………………….256
ج) بررسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
مطالعات اجتماعی(جمعیتی) ………………..257
1- میزان جمعیت درصدش نسبت به کل جمعیت……..257
2- تعداد مرد و زن و نسبت جنسی…………..257
3- تعداد و بعد خانوار………………….257
4- نرخ رشد……………………………258
جمعیت بر حسب نوع خانوار و جنس……………258
جمعیت برحسب سن و جنس……………………258
5- تعداد و درصد روستایی،شهری،عشایری……..259
هرم سنی………………………………259
د) مطالعات اقتصادی
جمعیت فعال استان فارس سالهای1345-1375………260
فصل هفتم: مکان یابی سایت و تحلیل سایت
مکان مهدکودک………………………… 274
تحلیل سایت…………………………….276

مهدکودک - پلان مهدکودک - نقشه مهدکودک

فصل هشتم: مباني نظري معماري كودك
مقدمه………………………………..280
ذهنيت و عينيت در معماري كودك………….. 281
احكام معماري براي كودك……………….. 295
درك كودك از فضا……………………… 297
تحليل رابطه محيطي……………………… 299
ويژگيهاي فضاهاي مناسب كودكان………….. 301
كودك و فضاي ساخته شده………………… 304
مفهوم اشكال…………………………. 305
مفهوم رنگ‌ها…………………………. 306
مفهوم خانه………………………….. 307
استانداردها…………………………. 310

فصل نهم: معرفي طرح،سازه وتأسيسات
ایده و طرح………………………….. 313
سازههای پیشنهادی…………………….. 315
معرفي سازه…………………………… 319
معرفي تأسيسات………………………… 323
گرمايش……………………………… 326
سرمايش …………………………….. 332
اسکلت فلزی …………………………. 333
خرپاهاوسازه های کابلی………………… 334
طراحي سقف ………………………….. 346
ضوابط لازم براي نازك كاريها و مبلمان …… 348
آكوستيك ……………………………. 349
تأسيسات و نصب فني…………………….. 349
سیستم حرارت مرکزی……………………. 352
سیستم حرارت مرکزی آب…………………. 353
سیستم دو لوله ای با برگشت معکوس……….. 353
تأسيسات و نصب فني…………………….. 354
منابع و مآخذ………………………….370
.

کلیه قسمت های رساله به همراه عکس های موجود می باشد.

 

 

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

[purchase_link id=”3060″ style=”button” color=”red” text=”خرید پروژه و دانلود همزمان بعد از پرداخت آنلاین”]

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
0936-60-50-696

0910-14-14-214
سیروس برادران

 

38800 تومان

38800 تومان