مرور رده

متریال و تکسچر

مجموعه ۵ هزار تسکچر معماری و سه بعدی

تکسچر به معنی بافت می باشد و به تصویری گفته می شود که به منظور ایجاد بافت در تصاویر دو بعدی یا سه بعدی استفاده می شود . در اکثر پروژه های سه بعدی که اشخاص حرفه ای کار میکنند قبل از رندرگیری انواع متریال و تکسچرها را باهم ترکیب میکنندف…