جامع ترین آموزش AutoCAD معماری – از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش اتوکد در معماری )

تومان65,000

توضیحات

–          بیش از ۱۲ ساعت مطالب آموزشی

–          آموزش به شیوه مالتی مدیا

–          آموزش بوسیله مثالهای کاربردی

–          بیش از ۲۰۰۰ سمپل آماده

–          بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

–          قیمیت واقعی این مجموعه در بازار ۲۵ هزار تومن می باشد که این وبسایت با قیمت بسیار کمتر آن را برای فروش گذاشته است.

.

.

سطح مقدماتی و متوسطه

فصل اول : محیط کاری اتوکد ۲۰۱۰

– آشنائی با محیط کاری – معرفی Ribbon ها – استفاده از خط فرمان – قرارگیری پالتها – نوار وضعیت – ذخیره کردن فضای کاری – سفارشی کردن اتوکد

فصل دوم : شروع کار با اتوکد

– ایجاد یک ترسیم جدید – ایجاد یک ترسیم بر اساس الگوی از پیش تعریف شده – کاربرد ویزارد در ایجاد ترسیم – بازکردن و ذخیره نمودن یک ترسیم

فصل سوم : رسم اشیاء اولیه

– معرفی سیستم مختصات کارتزین – ایجاد نقطه و تنظیمات مربوط به آن – ترسیم خط در سیستم مختصات کارتزین – سیستم مختصات قطبی – ترسیم دایره

– سایر روشهای رسم دایره – رسم کمان – ایجاد چند خطی (Pline) – ترسیم چند ضلعی منتظم (Polygon) – کاربرد نقطه در تقسیم اشکال

فصل چهارم : انتخاب و ویرایش اشیاء

– حذف و جابجا کردن اشیاء – دستورات اولیه انتخاب اشیاء – دستورات تکمیلی انتخاب اشیاء – انتخاب سریع اشیاء – کاربرد فیلتر در انتخاب اشیاء

– کپی کردن اشیاء با استفاده از فرمان Copy – کپی کردن اشیاء با استفاده از فرمان Offset – قرینه‌یابی و چرخاندن اشیاء – مقیاس دهی به اشیاء

فصل پنجم : کاربرد Snap در نقطه‌یابی

– معرفی و انتخاب ابزار Snap – آشنائی با انواع Snap ها – کاربرد Snap ها در دایره، کمان و بیضی – سایر روشهای نقطه‌یابی توسط Snap ها

– فعال نمودن دائمی Snap ها – نقطه‌یابی به کمک ابزارهای O Track و Snap Form – ردیابی قطبی (Polar Tracking)

– تنظیمات Snap ایجاد شبکه نقاط – تولید نقشه‌های ایزو متریک – آشنائی با Dynamic Input – تنظیمات Dynamic Input

فصل ششم : بزرگنمائی و تغییر نمای جاری

– تغییر درجه بزرگنمائی – فرمان Zoom Dynamic – مقیاس دهی به صفحه نمایش – تبدیل ناحیه ترسیم به حداکثر ابعاد

– سایر گزینه‌های فرمان Zoom – نمای دید هوایی – جابجا کردن نمای جاری

فصل هفتم : دستورات تمکمیلی ترسیم اشیاء

– خطوط و نیم‌خط‌های مرکز گرا و موازی – رسم خطوط چند لایه – ترسیم مستطیل – ترسیم رینگ (Donut)

– فرمان Spline – ترسیم بیضی – ایجاد ماسک – تولید ابر

فصل هشتم : خواص اشیاء

– معرفی خواص اشیاء – تعیین رنگ اشیاء – تعیین نوع خط – تعیین مقیاس، وزن و ضخامت خط – ویرایش خواص اشیاء

فصل نهم : کار با لایه‌ها

– تولید لایه‌ها و تنظیم خواص آنها – تعیین لایه جاری و حذف لایه‌ها – تنظیم خواص اشیاء با لایه جاری – پنهان کردن اشیاء در صفحه نمایش

– تنظیم حالتهای مختلف لایه‌ها – ذخیره و بازیابی خواص و حالات لایه‌ها – ایجاد فیلتر و انتخاب نام لایه‌ها – سایر شرایط ایجاد فیلتر جهت انتخاب لایه‌ها

– بازگشت به حالت قبلی لایه‌ها – مفاهیم تکمیلی در رابطه با لایه‌ها

فصل دهم : فرمانهای تولید و ویرایش متن

– متن‌های تک سطری – سبک‌های متن – تولید متن‌های چند سطری – معرفی سربرگ Text Editor – ویرایش متن – ترکیب‌گذاری و ایجاد بالت

– تنظیمات پاراگراف و کاربرد Tab – ایجاد و اصلاح یک جدول – ویرایش خانه‌های جدول – کاربرد فیلد‌ها – مقیاس دهی به متن

– وارد کردن اطلاعات از منابع خارج اتوکد – جایگزین کردن متن

فصل یازدهم : دستورات تکمیلی ویرایش اشیاء (۱)

– آرایه‌های متعامد – آرایه‌های قطبی – تغییر طول و زاویه اشیاء – تغییر طول خطوط و منحنی‌های باز – برش دادن و امتداد دادن اشیاء

– حذف نمودن قسمتی از یک شئ و ایجاد شکست – اتصال اشیاء هم راستا

فصل دوازدهم : دستورات تکمیلی و ویرایش اشیاء (۲)

– گرد کردن گوشه‌ها – پخ کردن گوشه‌ها – متلاشی نمودن اشیاء – یکسان نمودن خواص اشیاء – ترتیب قرارگیری اشیاء

– ویرایش خطوط چند لایه و چندخطی‌ها – ویرایش اجزاء چندخطی

سطح پیشرفته

فصل اول : ایجاد هاشور و طیف رنگ

– هاشورزنی ناحیه‌ای از ترسیم – سایر تنظیمات هاشور – پر کردن ناحیه با یک طیف رنگ – سایر تنظیمات پنجره Hatch & Gradient

– کپی کردن یک هاشور در ناحیه دیگری از ترسیم – ویرایش هاشور

فصل دوم : ایجاد بلوک و کاربرد آن

ایجاد بلوک – ساخت بلوک در قالب یک فایل – واد کردن بلوک در ترسیم – افزودن بلوک‌ها به Tool Pallets – فعال سازی بخشی از یک بلوک جهت جابجائی و چرخش

– فعال سازی بخشی از یک بلوک جهت Stretch – تعیین وضعیتهای دید مختلف – کاربرد Look Up

فصل سوم : اندازه‌گذاری اجزای ترسیم

معرفی ویژگیهای اندازه‌گذاری – اندازه‌گذاری پویا – اندازه‌گذاری خطی و مورب – اندازه‌گذاری مختصات – اندازه‌گذاری دایره و کمان – اندازه‌گذاری زاویه‌ای

فصل چهارم : سایر دستورات پانل Dimensions

– ایجاد اندازه‌گذاری‌های متوالی – اندازه‌گذاری سریع – ایجاد فاصله، شکست و پله در اندازه‌گذاری – ایجاد تلرانس – بازبینی اندازه‌ها – ویرایش اجزای اندازه

– اندازه‌گذاری وابسته – افزودن عناصر توضیحی توسط فرمان Quick Leader – افزودن عناصر توضیحی توسط فرمان Multi Leader – ویرایش عناصر توضیحی

فصل پنجم : سبکهای اندازه‌گذاری

– تولید و ویرایش سبکهای اندازه‌گذاری – کنترل اندازه متغیرها – بروز رسانی اندازه‌ها – تنظیم خطوط در اندازه‌گذاری – تنظیم پیکانها و علائم در اندازه‌گذاری

– تنظیم متن اندازه – چگونگی قرارگیری اجزای اندازه – تنظیم واحدهای اولیه و جایگزین – تنظیم متغیرهای مربوط به تلرانس – مقایسه سبکهای اندازه‌گذاری

فصل ششم : قیدگذاری اشیاء

– آشنائی با مفهوم قیدگذاری – قیدگذاری خطوط – سایر دستورات قیدگذاری – قیدگذاری اندازه‌ها – معرفی پنجره تنظیمات Constraint Setting – قیدگذاری اتوماتیک

فصل هفتم : کار در فضای کاغذ

– آشنائی با فضای کاغذ و کار با Layout ها – ایجاد دریچه‌های دید (Viewports) – ایجاد دریچه‌های دید در فضای مدل – ایجاد دریچه‌های دید به اشکال دلخواه

– همتراز کردن اشیاء در دریچه‌های دید مختلف – کار با لایه‌ها در دریچه‌های دید

فصل هشتم : مدیریت مجموعه Sheet

– ایجاد یک Sheet Set – نمایش و ویرایش یک مجموعه Sheet – قرار دادن یک نما روی یک Sheet – افزودن بلوک راهنما به نمای مورد نظر

– ایجاد یک جدول لیست Sheet – آرشیو نمودن یک مجموعه Sheet – انتشار یک مجموعه Sheet

فصل نهم : چاپ ترسیم

– مدیریت تنظیمات صفحه (Page Setup) – ویرایش و تخصیص Page Setup به یک Layout – تعریف یک چاپگر جدید – ویرایش پیکربندی چاپگر

– ایجاد جدول سبک چاپ – ایجاد سبکهای چاپ در جدول مورد نظر – کاربرد سبکهای چاپ

فصل دهم : Xref ها (مراجع خارجی)

– Xref ها یا مراجع خارجی – نحوه بکارگیری Xref ها – برش زدن Xref ها – ویرایش Xref ها – کار با عکسها

فصل یازدهم : تنظیمات عمومی اتوکد

– تنظیم مسیرهای جستجو ، محل و نام فایلهای ویژه – تنظیمات صفحه نمایش – تنظیمات چاپ و ارسال فایلها – تنظیمات سیستم – اولویتهای تعیین شده توسط کاربر

– تنظیم راهنماهای ترسیم – تنظیمات نحوه انتخاب اشیاء – تنظیمات پروفایل‌ها

فصل دوازدهم : مفاهیم تکمیلی

– تعریف نام مستعار جهت اجرای یک فرمان – سفارشی کردن Ribbon ها – تعریف کلیدهای میانبر – ابزار Quick Calc (ماشین حساب) – تعریف یک استاندارد

– بازبینی استانداردها – یکسان کردن لایه‌های دو ترسیم – باز کدرن و بارگذاری ترسیم در نمای انتخابی

قیمیت واقعی این مجموعه در بازار ۲۵ هزار تومن می باشد که این وبسایت با قیمت بسیار کمتر آن را برای فروش گذاشته است.

.

قیمت : ۹۰هزار تومان - تخفیف ۱ هفته ای  ( قیمت ۶۵۰۰۰ تومان )

.

آموزش اتوکد سه بعدی – AutoCad 3D

جامع ترین آموزش AutoCAD معماری – از مقدماتی تا پیشرفته ، آموزش اتوکد در معماری ، آموزش نقشه کشی اتوکد ، آموزش فارسی اتوکد ، فیلم آموزش اتوکد