مرور برچسب

فیلم های معماری

بزرگترین مجموعه نقشه های معماری – ۴۵۰ پروژه دانشجویی معماری

رشته معماری از جمله رشته هایی است که دانشجویان معماری همیشه باید آرشیو کاملی از نقشه های معماری مختلف را در سیستم خود داشته باشند ، چون در طول دوران تحصیل خود بارها نقشه از مکان های مختلفی را طراحی می کنند. . داشتن نقشه های مختلف…

مجموعه مستند ماجراجویی در معماری ( فیلم معماری )

ان کروک شان به سراسر جهان سفر کرده و انواع معماری های جهان را تحلیل کرده است. وی در این مجموعه ساختمانهایی را نشان می دهد که بیانگر اعتقادات ، هوش و زکاوت ما انسانهاست . در هر برنامه از این مجموعه ساختمانهای مختلف از سراسر جهان در کنار…