مرور برچسب

پرسپکتیو دو نقطه ای

آموزش پرسپکتیو در معماری ( از مبتدی تا حرفه ای )

پرسپکتیو (perspective) در هنرهای گرافیکی، همچون نگارگری، نمایش نسبی یک تصویر به همان شکلی که توسط چشم دریافت می‌شود، بر روی یک سطح تخت (همچون کاغذ) است. پرسپکتیو از واژه لاتینی perspective گرفته شده است و نخستین بار توسط Boethius به هنگام…