مرور برچسب

فضا در معماری

فضا در معماری – بررسی فضا و معماری

فضای معماری را می توان از نظر فرم به سه دسته تقسیم کرد: - فضای باز - فضای نیمه باز - فضای بسته . فضای باز فضای باز در معماری سنتی ایران در دو مقیاس مطرح می شود. اول فضاهای باز بزرگ که بیشتر جوابگوی تجمع های بزرگ، تشریفات مذهبی و نظامی…
ادامه مطلب ...