رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – مطالعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – نقشه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – ايده آل هر جامعه انساني تربيت و شكوفا كردن نيروها و استعدادهاي نسل جوان آن مي باشد كه در اين راستا خانواده ها اولين نقش را دارند . زيرا كودك در خانواده چشم مي گشايد و تا 7 سالگي كه آماده تحويل مي گردد فقط در فضاي تربيتي خانواده قرار دارد . ولي فضاي خالي بين مدرسه و خانه را هيچ نهادي به طور مشخص به عهده نگرفته است . اين فضاي خالي شامل اوقات فراغت بچه و به خصوص فصل تعطيلي مدارس كه تقريباً طولاني است مي شود . علاوه بر اين بيشتر وقت كودكان در مدارس به تعليم علوم مختلف مي گذرد و پرورش و تربيت استعدادها و خلاقيت ها تقريباً در سيستم آموزشي ما وجود ندارد پس سازمان يا نهادي باید وجود داشته باشد كه سيستم برنامه ريزي آن بر اساس يا پايه پرورش افكار و خلاقيت هاي كودكان باشد . زيرا در غير اين صورت سهل ترين نتيجه آن بيكار ماندن قواي فكري و رواني كودكان است . در واقع هدف هاي اصلي مراكز فرهنگي تربيتي كودكان پر كردن اوقات فراغت آنها به بهترين صورت و پرورش فعاليت ها و استعدادهاي آنان است . اوقات فراغت پر ارزش ترين موقعيت براي انديشه و تفكر مي باشد .
حمايت مستمر و موثر كودكان در اوقات فراغت و در تعطيلات تابستاني نه تنها آسيب پذيري اجتماعي و كج روي اخلاقي آنها را در هر شرايطي به حداقل مي رساند بلكه آنان را در برابر همه آسيب ها و تهاجمات مصون مي نمايد .

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - رساله پایان نامه معماری
رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – رساله پایان نامه معماری

در مقايسه با ساير كشورها داراي بيشترين اوقات فراغت و تعطيلات هستيم و اگر براي پر كردن مطلوب و بهينه اوقات فراغت كودكان برنامه نداشته باشيم بديهي است كه آنها خود به اين كار اقدام خواهند كرد در آن صورت نيز بد آموزي ها و مشكلات رفتاري و اخلاقي در پيش خواهند داشت بنابراین طراحی کانون پرورش فکری روشی مناسبی می باشد .

 

چون كودكان دوراني بحراني و مهمي را پشت سر مي گذارند ، بدون راهنمايي مدبرانه افرادي كه مسئوليت تربيت آنها را به عهده دارند ممكن است به انحراف و نگراني هاي فراوان دچار شوند . به همين علت كمك به آنها براي درك دگرگوني ها و چگونگي رويارويي با آن و نيزشناسايي خود و چيرگي بر نيروهاي دروني همه از وظايفي است كه مراكز آموزشي براي دستيابي به يكي از اهداف خود يعني يك شخص متعادل پرورش دادن ، انجام مي دهند . اين شناسايي مستلزم تقويت توان و تفكر ، توجه به تندرستي و بهداشت كالبدي ، ايجاد عادت به مطالعه و نوشتن ، پرورش چشم و گوش از لحاظ دقت در مشاهده و تشخيص و بهره گيري از هنرها ، سرگرمي ها و تفريحات و بهره برداري به جا از همه اوقات فراغت مي باشد . نوجوان به زودي فردي بالغ مي شود ، لذا بايد با حقوق و وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي خود آشنايي كامل پيدا كند و گرايش او در انجام اين وظايف تقويت مي شود. از طرفي نوجوان مايل است هر چه زودتر از نظر اقتصادي مستقل شود . براي همين مركز پرورش و آموزش بايد فرصت هايي براي او فراهم آورد كه در زمينه هاي كار و پيشه ، چيره دستي هاي حرفه اي و آگاهي هاي شغلي بدست آورد .
به هر حال چنين كانوني كم كم محيطي ويژه مي شود كه هر يك از اعضاء جامعه بايد از آن بگذرد تا آماده خدمات شود و الا نه مي تواند بيشترين خدمات را انجام دهد و نه از امتيازهاي جامعه كاملاً بهره مند شود . فضاي كانون اگر چنانچه محيطي گرم و دلچسب ، مطابق با درك و قدرت فهم كودكان و نوجوانان ايجاد نمايد كه بتواند جاذب براي حضور آنان بوده و همان احساس امنيتي را بوجود آورد كه خانه به آنها مي دهد و حتي در مواردي از آن هم فراتر رفته و مانوس ترين مكان انساني – اجتماعي را پيرامون آنها ايجاد كند ، مي تواند مناسب ترين بستر جهت شكوفايي استعدادهاي دروني و پرورش فكر و ادراك آنها باشد .

عکس های فهرست رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فهرست :
پيشگفتار
مقدمه     .
فصل اول ( آشنایی با کانون پرورش فکری کودکان )
انتخاب موضوع .
آشنايي با كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تاريخچه كانون پرورش فكري در ايران
وظايف كلي كانون پرورش فكري
آشنايي با كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان يزد
آشنايي با نظام تربيتي كانون پرورش فكري
اهداف نظام تربيتي كانون پرورش فكري
گروه هاي سني و تقسيم زماني در نظام تربيتي كانون
فلسفه آموزش در نظام تربيتي كانون  .
فعاليت هاي جاري در كانون پرورش فكري  .
روش آموزش و انجام فعاليت ها در نظام تربيتي كانون
مسائلي كه در راه رسيدن به هدف وجود دارد
توسعه اهداف كانون در جامعه
الف : پيوند كانون و مدرسه  .
ب : پيوند كانون و خانواده  .
ج : پيوند كانون و جامعه  .
اهداف طراحي كانون در اين پروژه  .
با هدف تقويت پيوند با مدرسه  .
با هدف تقويت پيوند با خانه
با هدف تقويت پيوند با جامعه
خلاصه مطالب فصل اول
فصل دوم ( روانشناسی رشد و کودک )
روانشناسی کودک
روانشناسی رشد .
مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد .
تعریف رشد
مفهوم پختگی ( رسیدگی )
مفهوم رشد و پرورش .
گونه های تغییر در فرایند رشد .
تغییر در اندازه و مقدار .
تغییر در نسبت .
ناپدید شدن برخی از قسمت های بدن
کسب مشخصات تازه .
ماهیت و ویژگی های رشد در انسان
مبانی زیستی و محیطی رشد .
وراثت
محیط
عوامل محیطی داخلی
عوامل محیطی خارجی
تغذیه .
هوای آزاد و نور خورشید .
بیماری ها و آسیب ها
وضع خانوادگی
ویژگی های اجتماعی
ویژگی های هیجانی
ویژگی های عقلی
احتیاجات فضایی کودک 6-3 ساله .
احتیاجات فضایی کودک9 -6 ساله .
تقسیم بندی دوران کودکی .
رشد جسمانی در دوره دوم کودکی .
شیوه استدلال پیش دبستانی
تکامل مهارت های ادارکی
نگهداری .
خصوصیات تفکر
ظاهر و واقعیت
افزایش پردازش اطلاعات .
مهارت های حافظه ای .
روند تکامل شخصیت .
انگیزه پرخاشگری
تمایلات اتکایی و استقلال .
انگیزه کسب موفقیت
ترس و اضطراب
همانند سازی .
گروه بندی جسمی .
رشد فراخود (وجدان )
خلاصه و نتیجه مطالب روانشناسی
فصل سوم ( کودک و بازی )
بازی
کودک و بازی .
بازی های تمرینی .
بازی های همولیک ( نمادی ) .
بازی های دارای قواعد و مقرارت
تعریف بازی از بعد روانشناسی و تربیتی
تعریف بازی در ارتباط با زندگی اجتماعی .
اهمیت و هدف بازی
ارزش جسمانی
تاثیرات روانی .
بازی و رشد شخصیت
نقش بازی در استقلال کودک
الگو پذیری
بازی پایگاه دوستی .
بازی منبع لذت .
بازی جانشین کار
بازی بیانگر دنیای کودکان
بازی و تعلیم و تربیت
بازی و رشد عاطفی .
بازی و رشد جمعی
بازی و رشد و توسعه سیستم های ارگانیک بدن
تاثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ .
تاثیر بر روی رشد سلسه اعصاب
تاثیر بر روی رشد دستگاه گردش خون
تاثیر بازی بر روی دستگاه تنفس .
تاثیر بازی در پرورش حواس .
بازی و رشد ذهنی
عوامل موثر در بازی
عوامل محیطی
عامل جنسیت در بازی .
مشخصات فنی فضای بازی کودکان
زمین بازی
مواد پر کننده نرم
خرده چوب .
ماسه
کفپوش های گیاهی مقاوم
مواد مصنوعی با خاصیت ارتجاعی .
جنسیت وسایل بازی .
ارزیابی انواع جنس پوشش سطح محوطه بازی
رنگ در زمین بازی
فصل چهارم ( کودک و معماری )
کودکان و معماری .
معماری برای کودکان .
طراحی اتاق کودک
رنگ
کودکان و روانشناسی رنگ ها .
دریافت رنگ .
مبانی ادراک فضا
ظرفیت ادراک
دریافت حسی کودک از فضا .
درک کودک از فضا ، فرم و محیط
محیط های مناسب برای کودک .
تاثیر شرایط محیطی .
تاثیر محیط های جمعی بر روی کودکان
تاثیرات متقابل محیط و کودک
محیط یک مجموعه آموزشی برای کودکان .
فصل پنجم ( ضوابط و سرانه ها )
تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی فضاهای کودکان .
اندازه بدن کودکان .
ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک .
اندازه های ساختاری بدن کودکان
مقدار فضا
ابزار طراحی فضای باز
ماسه ، خاک و شن .
ایمنی
شرایط ایمنی در فضا
ایمنی در مسیرهای حرکت
ایمنی در راهروها .
ایمنی در مسیر پله ها
شرایط ایمنی درها .
شرایط ایمنی پنجره ها .
شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی .
شرایط ایمنی تجهیزات .
فضاهای خدماتی و تاسیساتی
فصل ششم ( مقدمات طراحی )
حوزه های فعالیتی در کانون پرورش فکری .
حوزه فعالیت های مدیریتی و اداری
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه مدیریتی و اداری .
حوزه فعالیت های خدماتی کانون
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه خدماتی
حوزه فعالیت های تربیتی کانون .
حوزه فعالیت های در گروه
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه درگروه
حوزه فعالیت های عمومی .
حوزه فعالیت های عمومی هنر
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه عمومی هنر .
حوزه فعالیت های عمومی علمی
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه عمومی علمی .
حوزه فعالیت های عمومی مشترک .
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه عمومی مشترک
حوزه فعالیت های پشتیبانی
اطلاعات و برنامه فیزیکی حوزه پشتیبانی .
فرآیند طراحی کودکان .
معیارهای کیفی در طراحی کودکانه
فضای کودکانه باید امنیت داشته باشد .
فضای کودکانه باید برای کودکان آشنا و همراه تعلق خاطر باشد .
در یک فضای کودکانه باید حس جستجو و امکان کشف وجود داشته باشد
اصول طراحی .
خلاصه مطالب فصل مقدمات طراحی .
فصل هفتم ( نمونه ها )
پارک فرهنگی کودکان قاهره
موزه کودکان هوستون
مرکز علمی چگونگی عملکرد در زمین
مرکز فرهنگی تفریحی لاویلت .
موزه کودکان هوماماتسو
محوطه بازی کیدپاور
دیزی لند .
کودکستان توبین گر آرنولیدرر .
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیلو یزد .
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خیابان مهدی یزد
منابع
.

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

 

 

در صورت مشکل در پرداخت از درگاه شماره۱ از درگاه شماره ۲ استفاده نمایید.

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.
۰۹۳۶-۶۰۵۰۶۹۶
سیروس برادران

 

36800 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

36800 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )