پایان نامه طراحی خوابگاه دانشجویی – رساله خوابگاه دانشجویی – مطالعات خوابگاه دانشجویی – ضوابط طراحی معماری خوابگاه دانشجویی – نقشه خوابگاه دانشجویی – دانلود رایگان رساله خوابگاه دانشجویی

عدم توجه به لحاظ كيفي و كمي به فضاي سكونت دانشجوياني كه دور از خانه خويش به سر مي برند مشكلات را براي آنهايي به وجود مي آورد كه خانه خويش را به قصد تحصيل علم ترك گفته اند و گاهي اين كاستي ها آنها را حتي از هدف اصلي شان كه تحصيل علم و دانش است باز مي دارد لذا طراحي مناسب خوابگاه و بالا بردن سطح كيفي خوابگاه ها در راستاي تحقق هدف والاي دانشگاه قرارمي گيرد.

پایان نامه طراحی خوابگاه دانشجویی

.
نيازهاي جوان در اين مرحله از زندگي آرامش روحي – رواني و كاهش محدوديت و موانع فيزيكي مي باشد. فضاي شخصي بدون اختلال در آرامش، فضاي آرام و بي تنش جهت مطالعه و آزاد بودن در فضاي شخصي (تنظيم اوقات استراحت، مطالعه، خواب، معاشرت و….) از موارد مهمي است كه در طرح يك خوابگاه بايد لحاظ شود.

.
برای تهیه این رساله با مطالعه نمونه هاي خارجي، عوامل موثر در طرح آنها تحليل و بررسي شد و نیز با مشاهده ي نمونه هاي داخلي ، فضاهایشان نقد گردیده و مزايا و معايب شان تحلیل گردید. همچنین اطلاعات لازم از كتب تخصصي مرجع و سمينارهاي داخلي پيرامون خوابگاه جمع آوری گردید ودر نهایت پس از مطالعه شرايط اقليمي شهرستان بابلسر اطلاعات و راهكارهاي مفيدي را مقدمه ي كار اين طراحي ساخت.

 

رساله خوابگاه دانشجویی - مطالعات خوابگاه دانشجویی - پایان نامه معماری - طرح خوابگاه - نقشه خوابگاه
رساله خوابگاه دانشجویی – مطالعات خوابگاه دانشجویی – پایان نامه معماری – طرح خوابگاه – نقشه خوابگاه

.

رساله خوابگاه دانشجویی

.

فهرست مطالعات و رساله خوابگاه دانشجویی به همراه نقشه و طرح ( رساله پایان نامه معماری )

.

فصل اول : کلیات
1-1-مقدمه 2
1-2- تبیین موضوع 2
1-3- معرفی طرح بالاسری ویا ارایه دلایل انتخاب موضوع 2
1-4- موقعیت سایت 2
1-5- روش جمع آوری اطلاعات 3
1-6- معرفی روش و فرایند طراحی 3
1-7- نتیجه گیری 3

.

فصل دوم : مبانی نظری طراحی
2-1- مقدمه 5
2-2- تئوری های مرتبط با موضوع 5
2-2-1- تعريف اقامتگاه دانشجويي 5
2-2-2- ايده محوری ایجاد خوابگاه‌هاي دانشجويي 5
2-2-3- مشكلات دانشجويان در محيط‌هاي خوابگاهي 6
2-2-3-1- مشكلات روحي و عاطفي 6
2-2-3-2- اختلالات رواني و اخلاقي در خوابگاه‌ها 8
2-2-4- روانشناسي محيط 9
2-2-4-1- تفکیک نظری فضاها از دیدگاه ادوارد هال 10
2-2-4-2- جغرافياي فضا و رفتار گزينش جايگاه 10
2-2-4-2-1- تاثير هدف رفتار بر گزينش جايگاه 10
2-2-4-2-2- نياز به خلوت 11
2-2-4-2-3- كمبودهاي رفاهي 12
2-2-4-3- بعد روانشناسی 13
2-2-4-4- نور ورنگ اتاق ها 13
2-2-5- مشكلات كالبدي خوابگاه‌ها 14
2-2-5-1- موفقعيت مكاني جغرافيايي 14
2-2-5-2- ازدحام 14

2-2-5-3- كمبودهاي فضايي 15
2-2-6- ویژگی های خوابگاه مطلوب 15
2-2-6-1- زمينه سازي براي تحصيل 16
2-2-6-2- زمينه‌سازي براي تهذيب نفس 16
2-2-6-3- زمينه‌سازي براي ورزش 17
2-3- معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی وخارجی 18
2-3-1- نمونه های خارجی 18
2-3-1-1-STUDENT RESIDENCES, OXFORD 18
2-3-1-2- STUDENT HOUSING IN CAMBRIDGE 21
2-3-1-3- خوابگاه اليونوردونلي اردمن 25
2-3-2- نمونه های داخلی 28
2-3-2-1- خوابگاه قدس 28
2-3-2-2- خوابگاه رسولیان یزدی 30
2-3-2-3- خوابگاه 400 نفره دانشگاه تهران 31
2-3-2-4- خوابگاه دانشگاه مازندران 32
2-3-2-5- خوابگاه علم و صنعت 34
2-3-3- مقايسه‌اي بين خوابگاه‌هاي مورد بررسي 35
2-3-3-1- سايت 35
2-3-3-2- دسترسي‌ها و سير كولاسيون محوطه و ساختمان‌ها 36
2-3-3-3- ساختمان‌هاي جنبي 36
2-3-3-4- ساختمان های خوابگاه 37
2-3-3-5- فضاهاي داخلي 37
2-3-3-6- كيفيت فضاهاي داخلي 37
2-3-3-7- اتاق‌هاي دانشجويي 38
2-4- احکام و معیارهای نظری طراحی 38
2-5- نتیجه گیری 39

 

مطالعات خوابگاه دانشجویی

 

فصل سوم : بستر طراحی رساله خوابگاه دانشجویی
3-1- مقدمه 42
3-2- معرفی وتحلیل شاخصه های معماری شهر 42
3-3- معرفی سایت 42
3-4- احكام حاصل از قوانين شهري ،‌اقليم ،‌همجواري ها 43
3-4-1 موقعیت جغرافیایی 43
3-4-2- منابع تامين آب شهر بابلسر 43
3-4-3- بررسي مسائل هواشناسي و اقليم شهري بابلسر 45
3-4-3-1- بررسي وضعيت دمايي 45
3-4-3-2- يخبندان 46
3-4-3-3- نم نسبي 46
3-4-3-4- توزيع زماني و مكاني بارش 46
3-4-3-5- بررسي جريان باد 47
3-4-3-5-1 نسيم دريا و خشكي 50
3-4-3-5-2 بادهاي محلي 51
3-4-3-6- اقليم شهرستان بابلسر 52
3-4-4- مطالعات كالبدي 52
3-4-4-1- چگونگي توسعه شهر بابلسر 52
3-4-4-2 -بافت شهر 53
3-4-4-3- تراكم هاي جمعيتي 55
3-5- نتیجه گیری 55

.

فصل چهارم : فضاها و استاندارد های مربوط به خوابگاه
4-1- مقدمه 58
4-2- بررسی استانداردهای کلان طراحی پروژه 58
4-2-1- فعاليت‌هايي كه در اتاق صورت مي‌گيرد 59
4-2- 1-1- مطالعه كردن 59
4-2- 1-2- تلفن 60
4-2- 1-3- خوابيدن 60
4-2- 1-4- ارتباطات اجتماعي 61
4-2- 1-5- نگهداري لباس‌ها 61
4-2-2- ویژگی اتاق ها 61
4-2- 2-1- ظرفیت اتاق 61
4-2- 2-2- انواع اتاق ها از نظر عملکرد 63
4-2- 2-3- معماری داخل اتاق ها 63
4-2- 2-4- امكانات تاسیساتی هر اتاق 64
4-2- 2-5- رنگ، بافت و مواد به كار رفته در اتاق‌ها 65
4-2- 2-6- اسباب و اثاثيه 65

4-3- ابعاد و اندازه های استاندارد 66
4-3-1- فضاهاي اتاق دانشجويي 66
4-3-1- 1- فضاي خواب 66
4-3-1- 2- نيازهاي فضايي براي مبلمان اتاق دانشجو 66
4-3-1- 3- فضاي اتاق 68
4-3-2- امكانات و تجهيزات خوابگاه 68
4-3-2- 1- حمام مشترك و اتاق‌هاي دستشويي 68
4-3-2- 2- اتاق غذاخوري 69
4-3-2- 3- اتاق‌هاي اجتماعي و تفريحي و فرهنگي 69
4-3-2-4- رختشويخانه 71
4-3-2-5- تلفنها 71
4-3-2-6- بيمارستان خوابگاه(پرستارخانه) 71
4-3-3- فضاهاي سودمند اداري 71
4-3-4- فضاي زندگي براي كارمندان و مستخدمين 72
4-3-5- فضاهای خدماتی 72
4-3-5-1- تاسيسات 72
4-3-5-2- انبار 72
4-3-6- فضاي سودمند براي دانشجو 72
4-3-7- تیپولوژی و گونه های مبلمان اتاق ها 73
4-3-7-1- اتاق های چند نفره باسرویس خصوصی 73
4-3-7-2-اتاق های چند نفره با سرویس عمومی 73
4-3-7-3-خوابگاههای جمعی 73
4-3-7-4- سوئيت‌ها 74
4-3-7-5- آپارتمان‌ها 75
4-3-7-6- جريان و روابط داخلي فضاها 75
4-4- مساحت فضاهای خرد و کلان 76
4-5- نتیجه گیری 77

.

فصل پنجم : فرایند طراحی
5-1- تحليل سايت 79
5-1-1-دسترسي به سايت 79
5-1-1-1- دسترسي پياده 79
5-1-1-2- سواره ( به پاركينگ ) 79
5-1-1-3- افرادي كه از وسايل نقليه عمومي( سرويس) استفاده مي كنند. 79
5-1-2-بررسي همسايگي سايت 80
5-1-3- ديدهاي مطلوب سايت 80
5-1-4-تحليل نور مطلوب و نا مطلوب سايت 81
5-1-5- تحليل بادهاي مطلوب و نامطلوب سايت 81
5-2- مكان يابي بنا در سايت با توجه به عوامل مختلف 82
5-2-1-لكه ساختمان 82
5-2-2-كشيدگي ساختمان با توجه به عوامل اقليمي،ديد و دسترسي 82

5-3- فرایند طراحی 82
5-3-1- ايده هاي اوليه 82
5-3-2- طراحي هاي صورت گرفته 83
5-3-2-1- اولين طرح 83
5-3-2-2- دومین طرح 85
5-3-2-3- سومین طرح 88
5-3-2-4- چهارمین طرح 91
5-3-3- تحلیل طرح برگزیده 93
5-4- نتيجه گيري 94

.

فصل ششم : ارائه نقشه های خوابگاه دانشجویی 
6-1- پلان سایت 96
6-2- پلان طبقه همکف خوابگاه97
6-3- پلان طبقه اول 98
6-4- پلان طبقه دوم 99
6-5- پلان طبقه سوم 100
6-6- نمای شمالی 101
6-7- نمای جنوبی 102
6-8- مقطع A-A 103
6-9- مقطع B-B 104
6-10- پلان آکس بندی 105

منابع و مآخذ

.
فهرست تصاوير

شکل 2-1، خوابگاه دانشگاه آکسفورد 18
شکل 2-2 ، فضای داخلی خوابگاه آکسفورد 19
شکل 2-3 ، فضای داخلی خوابگاه آکسفورد 19
شکل 2-4، مدارک معماری خوابگاه آکسفورد 20
شکل 2-5، خوابگاه دانشگاه آکسفورد 21
شکل 2-6، سایت پلان خوابگاه دانشگاه کمبریج 22
شکل 2-7، پلان طبقه همکف خوابگاه دانشگاه کمبریج 22
شکل 2-8، پلان طبقه اول خوابگاه دانشگاه کمبریج 23
شکل 2-9، پلان تیپ طبقات خوابگاه دانشگاه کمبریج 23

شکل 2-10، مقطع طولی خوابگاه دانشگاه کمبریج 24
شکل 2-11، خوابگاه الینور دونلی اردمن 25
شکل 2-12، پلان طبقه همکف خوابگاه الینور دونلی اردمن 25
شکل 2-13، پلان طبقه اول خوابگاه الینور دونلی اردمن 26
شکل 2-14، مقطع خوابگاه الینور دونلی اردمن 26
شکل 2-15، فضای داخلی خوابگاه الینور دونلی اردمن 27
شکل 2-16،پلان طبقات همکف و زیرزمین خوابگاه قدس 28
شکل 2-17،پلان طبقات همکف و زیرزمین خوابگاه قدس 29
شکل 2-18،پلان زیرزمین خوابگاه رسولیان یزدی 30
شکل 2-19،پلان طبقه همکف خوابگاه رسولیان یزدی 30
شکل 2-20،پلان تیپ طبقات خوابگاه رسولیان یزدی 30
شکل 2-21، پلان طبقه همکف خوابگاه دانشگاه تهران 31
شکل 2-22، پلان طبقه اول خوابگاه دانشگاه تهران 32
شکل 2-23، پلان طبقه همکف خوابگاه دانشگاه مازندران 33
شکل 2-24، پلان تیپ طبقات خوابگاه دانشگاه مازندران 33
شکل 2-25، طبقه همکف خوابگاه دانشگاه علم و صنعت 34
شکل 2-26، طبقه اول خوابگاه دانشگاه علم و صنعت 34
شکل 3-1، نقشه مو قعیت بابلسر 43
شکل 3-2، نقشه طبیعی رودخانه بابل 44
شکل 3-3، نقشه بادهای محلی بابلسر 52
شکل 3-4، بافت های بابلسر 54
شكل 5-1- دسترسي به سايت 79
شكل5-2- همسايگي هاي سايت 80

شكل 5-3- ديدهاي مطلوب سايت 80
شكل 5-4- نورهاي مطلوب و نامطلوب سايت 81
شكل 5-5- مكان يابي لكة ساختمان 82
شكل 5-6- الگوی کاروانسرا 83
شكل 5-7- تغییر الگوی حیاط مرکزی در اقلیم مرطوب 84
شكل 5-8- مدول پایه طراحی و ترکیب آن 84
شكل 5-9- سازماندهی فضاهای پلان 84
شكل 5-10- پلان پیشنهادی برای قسمت مسکونی 85
شكل 5-11- مقطع پیشنهادی برای مجموعه 85
شكل 5-12- الگوی مدرسه های قدیم ایران 86
شكل 5-13- الگوی خانه های سنتی مازندران 86
شكل 5-14- نمونه ای از چیدمان فضاهای خوابگاه 86
شكل 5-15- نمونه ای از چیدمان فضاهای خوابگاه 87
شكل 5-16- کروکی محل پنجره 87
شكل 5-17- کروکی محل پنجره 87
شكل 5-18- محل جایگیری راهرو ها 88
شكل 5-19- انواع فرم ها با پویایی متفاوت 88
شكل 5-20- فرم های فضای خواب وسکونت 88
شكل 5-21- فرم فضاهای جنبی- خدماتی 89
شكل 5-22- فرم راهرویی 89
شكل 5-23- فرم متمرکز 89
شكل 5-24- مزایای فرم متمرکز 90
شكل 5-25- جهت گیری بنا نسبت به باد 90
شكل 5-26- فرم بنا در برابر باران غرب 91
شكل 5-27- چشم اندازهای سایت 91
شكل 5-28- چشم اندازهای سایت 91
شكل 5-29- اسکیس اولیه از پلان 92
شكل 5-30- تفاوت دو جبهه شمال و جنوب 92
شكل 5-31- جایگیری عملکردها 93
شكل5-32- سياليت فضاها 93

.

ضوابط طراحی معماری خوابگاه دانشجویی

فهرست مطالعات و رساله خوابگاه ( برای دیدن هر کدام ار تصاویر در سایز بزرگتر برروی عکس کلیک کنید )

.

نقشه خوابگاه دانشجویی

.

نقشه خوابگاه دانشجویی ( طرح پایان نامه ) – نقشه اتوکدی خوابگاه

نقشه ها شامل : سایت پلان ، پلان طبقه همکف ، پلان طبقات ، پلان آکس بندی و …

مقاطع : دو مقطع طولی و عرضی

نما :

کلیه نقشه های خوابگاه به صورت اتوکدی فاز 2 می باشد.

عکس از پلان های خوابگاه به صورت اتوکدی ( برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر کلیک کنید.

نقشه خوابگاه دانشجویی ، پلان خوابگاه دانشجویی - نقشه اتوکدی ، پلان اتوکدی - نقشه dwg
نقشه خوابگاه دانشجویی ، پلان خوابگاه دانشجویی – نقشه اتوکدی ، پلان اتوکدی – نقشه dwg

 

.

.

 

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید. رساله خوابگاه دانشجویی

0910-14-14-214
سیروس برادران

.

 

 

38500 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

مطالعات و رساله خوابگاه دانشجویی به همراه نقشه و طرح ( رساله پایان نامه معماری )

38500 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )