خانه مبدا و مقصد زندگی روزمره ی انسان است. انسانها برای کار و فعالیت اجتماعی از آن خارج می شوند و پس از انجام آن و کسب تجربه به خانه باز می گردند. مکانی که ما پس از تجربه ابعاد مختلف جهان پیرامون به آن برمی گردیم. مسکن و خانه برای انسان از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان آن را مرکز دنیای فرد نامید. بنابر این خانه باید بتوانددر فضای بیرونی و جلوه ی درونی خود توقع “مرکز دنیای فرد بودن ” را برآورده سازد. امروزه به علت جبر زندگی و یا تک بعدی نگری و توجه به اقتصاد، بسیاری از ارزش های انسانی، اجتماعی، بومی و فرهنگی نادیده گرفته می شود.
در اثر این برنامه ریزی انسانها به صورت توده ای در کنار هم قرار می گیرند که به جای ایجاد یک مسکن مناسب با شرایط آسایش فیزیکی و روانی، فقط پاسخگوی حداقل نیاز فرد بوده و بعنوان یک سرپناه برای در امان بودن و ادامه دادن زندگی روزمره استفاده می شود. در حالیکه آسایش در مسکن بیشترین تاثیر را در روحیه فرد دارد چون هرکس در حدود دو سوم هر روزش را در این مکان سپری می کند.
.

 

مطالعات و رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار ، نقشه مجتمع مسکونی ، پلان مجتمع مسکونی
مطالعات و رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار ، نقشه مجتمع مسکونی ، پلان مجتمع مسکونی

.

.

فهرست مطالعات و رساله مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ( مطالعات و رساله کارشناسی و ارشد معماری )

.
1. مقدمه

.
2. فصل اول: شناخت محیط طرح
2-1. کرمانشاه
2-1-2. وجه تسمیه و پیشینه نام کرمانشاه
2-1-3. تاریخ کرمانشاه
2-1-4. جغرافیا
2-1-4-1. موقعیت جغرافیایی
2-1-4-2. جغرافياى طبيعى و اقليم استان
2-1-5. آب و هوا
2-1-6. ناهمواری ها
2-1-7. آب ها
2-1-8. آلودگی
2-1-9. زبان
2-1-10. فرهنگ
2-1-11. مذهب
2-1-12. جمعیت
2-1-13. اقتصاد
2-1-14. ساختار شهری
2-1-15. آثار تاریخی
2-1-16. کرمانشاه از بعد بصري
2-2. معماری و منطر محیط طرح:
– محیط فیزیکی پروژه:
– جهت وزش باد
– جهت تابش نور خورشید
– صوت در سایت
– دسترسی ها

.
3. فصل دوم: مبانی و مطالعات طراحی مجتمع مسکونی ( ضوابط و استانداردهای طراحی ، بررسی نمونه های موردی ایرانی و خارجی مجتمع مسکونی پایدار )
3-1. تعریف و مفهوم مسکن
3-1-1. خانه و سکونت
3-1-2. مفهوم سکونت از ديدگاه کريستين نوربرگ شولتز :
3-1-3. مفهوم سکونت از ديدگاه گاستون بشلار :
3-1-4. جنبه¬هاي مختلف سکونت در معماري
3-1-5. خانه؛ نقش¬ها و کارکردها:
3-1-6. مسکن: نيازها ، اهداف
3-1-6-1. نیازها
الف. نيازهاي پايه
ب. نيازهاي عملکردي
ج. نيازهاي ساختاري
د. نيازهاي اجتماعي
هـ. نيازهاي نمادين
3-1-6-2. اهداف
3-1-7. خانه ايراني
– سید هادی میرمیران:
– نادر اردلان:
– محمد رضا حائري:
3-1-8. ويژگيهاي فضاهاي سكونتي معاصر:
3-1-9. سازمان فضايي خانه‏هاي معاصر
3-2. انواع خانه ها
3-2-1. خانه تک خانواري مستقل
3-2-2. خانه هاي کم ارتفاع با دسترسي چندگانه
3-2-3. خانه هاي کم ارتفاع با دسترسي خصوصي
3-2-4. خانه هايي با ديوار مشترک (خط صفر مرزي)
3-2-5. مجموعه متراکم شهري
3-2-6. خانه هاي چند خانواري مرتفع با دسترسي چندگانه
3-2-7. برج ها(واحدهاي نقطه اي )
3-3. عملكرد فضاهاي مسكوني :
3-3-1. سازمان خانه:
3-3-2. عرصه های مسکن خانوار
3-3-2-1. عرصه مشترك:
3-3-2-2. عرصه والدين:
3-3-2-3. عرصه فرزندان:
3-3-2-4. عرصه خويشاوند- فرد يا افراد همراه خانواده:
3-3-2-5. عرصه مهمان:
3-3-2-6. فضاهاي خدماتي و نگهداري وسايل و تجهيزات خانواده:
1- آشپزخانه
2- فضاهاي بهداشتي
3- حفظ و نگهداري البسه و پوششها (لباس، ملحفه و …)
4- نگهداري وسايل اضافي
5- ورودی خانه
6- حياط
7- پله فرار و آسانسور
3-4. ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی:
3-4-1. فضاهاي مورد نياز
3-4-2. واحد همسايگي
3-4-3. تراكم ساختماني
3-4-4. مساحت زمين
3-4-5. جمعيت مورد نظر طرح
3-4-6. تراكم جمعيتي
3-4-7. تعداد واحد مسكوني در هكتار زمين مسكوني
3-4-8. تناسب واحدهاي يك، دو و سه خوابه و آپارتمان هاي مشترك در دسترسي (چند واحدي)
3-4-9. تعداد طبقات
3-4-10. ضريب اشغال طبقه همكف
3-4-11. بررسي ضوابط طراحي دسترسي ها، مسيرها و پارکينگ
3-4-12. كنترل مشرفيت در واحدهاي مسكوني:
3-4-13. پيش آمدگي ساختماني در گذرها
3-4-14. جهت گيري ساختمان:
3-4-15. حجم کلي و فرم ساختمان:
3-4-16. جانمايي فضاهاي داخلي:
3-4-17. رعايت محدوديت ارتفاع
3-4-18. آسايش حرارتي
3-4-19. گرمايش و سرمايش
3-4-20. ايمني
3-4-21. نورپردازي :
3-5. طراحي اقليمي در شهر کرمانشاه
3-5-1. موقعيت فضاي سبز
3-5-2. سيستمهاي مناسب سازه اي
3-5-3. سيستمهاي مناسب تأسيساتي
3-6. معرفی نمونه
3-6-1. مجتمع آگرو
3-6-2. مجتمع مسکونی جلفای اصفهان
3-7. نتایج

.
4. فصل سوم: مبانی نظری معماری پایدار
4-1. توسعه پایدار
4-2. تعریف
4-3. طراحی پایدار
4-3-1. طراحیِ پایدار چیست؟
4-3-2. اصول طراحی پایدار
4-3-3. راهنمای طراحان در زمینه ی طراحی پایدار
4-3-4. نتیجه
4-4. معماری پایدارو ضرورت آن
4-4-1. اصول معماری پایدار
4-4-1-1. صرفه جویی در منابع
4-4-1-2. طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی
4-4-1-3. طراحی برای انسان
4-4-1-4. حفاظت از انرژی
4-4-1-5. کار با اقلیم
4-4-1-6. کاهش استفاده از منابع جدید
4-4-1-7. احترام به کاربران
4-4-1-8. احترام به سایت
4-4-1-9. کل گرایی
4-5. اهداف معماری پایدار
4-6. رویکردهای معماری پایدار
4-7. تحولات پایداری و مصادیق آن در معماری ایران
4-8. ديدگاههای مختلف درباره معماری پايدار
4-8-1. آنچه می توان انجام داد
4-8-2. گستره بی پايان روش ها
4-8-3. پایداری اقتصادی، محیطی، فرهنگی-اجتماعی
4-9. ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن طراحی پایدار
4-10. اقلیم در معماری
4-10-1. تاثیر اقلیم در معماری
4-10-2. حوزه های اقلیمی ایران
4-10-3. تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
4-10-4. اقلیم و ساختمان
4-10-4-1. تابش آفتاب و تأثیرآن بر ساختمان و محیط اطراف
4-10-4-2. شرایط اقلیمی و خصوصیات آب و هوایی
4-10-4-3. فرم بنا
4-10-4-4. نوع مصالح
4-11. نتایج
5. فصل چهام: ارائه پروژه
6. منابع و مآخذ

.

فهرست رساله و مطالعات مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ( رساله و مطالعات پایان نامه معماری )

برای دیدن فهرست در سایز بزرگتر برروی عکس ها کلیک نمایید.

.

 در صورت نیاز به اقلیم استان خاصی میتوانید بعد از خرید با موبایل زیر تماس کرفته تا اقلیم هر استانی به صورت رایگان برای خریداران رساله مجتمع مسکونی ایمیل شود.

09101414214

.

Top-Products

برای خرید این پروژه می توانید بر روی دکمه خرید انلاین کلیک کرده و هزینه را پرداخت نمایید، به محض اتمام خرید لینک دانلود برای شما فعال می گردد ( راهنمای خرید )

خرید مطالعات و رساله مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ( مطالعات و رساله ارشد معماری )

 

 

 نوع پروژه : فایل word – تعداد صفحات : 134 

قیمت : 49900

در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نداشتن کارت بانکی با شماره پایین تماس بگیرید.

0910-14-14-214
سیروس برادران

.

 

رساله مجتمع مسکونی

رساله مجتمع مسکونی ، رساله مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ، نقشه و پلان مجتمع مسکونی ، رساله ارشد معماری، رساله کارشناسی معماری، مطالعات پایان نامه معماری ارشد و کارشناسی

 

دانلود رایگان رساله مجتمع مسکونی٬ دانلود رساله مجتمع مسکونی٬ رساله ارشد معماری٬ رساله طرح نهایی مجتمع مسکونی٬ رساله مجتمع مسکونی٬ رساله مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار٬ رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار٬ رساله پایان نامع معماری با رویکرد٬ رساله پایان نامع معماری با رویکرد خاص٬ رساله ی مجتمع مسکونی٬ مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار٬ مجتمع مسکونی با رویکرد پایدار٬ مجتمع مسکونی با معماری پایدار٬ مجتمع مسکونی پایدار٬ مطالعات ارشد معماری٬ مطالعات با رویکرد٬ مطالعات طرح 5 کارشناسی معماری٬ مطالعات مجتمع مسکونی٬ نقشه مجتمع مسکونی٬ پلان مجتمع مسکونی

49900 تومان

پس از خرید، بلافاصله لینک‌های دانلود نمایش داده خواهند شد. پرداخت امن به وسیله کلیه درگاه ها

فصل اول مطالعات و رساله مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار
مطالعات و رساله مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار ( مطالعات و رساله ارشد معماری )

49900 تومان

وب سایت فارسی کد ( قدیمی ترین و معتبرترین وب سایت معماری در ایران )