ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک

مجموعه 20 طرح و آبجکت ستون نما رومی و کلاسیک ( ستون و سر ستون کلاسیک ) آبجکت های کلاسیک

طراحی و اجرای نما رومی شامل جزئیات بسیار زیادی است که ستون و سرستون ها بخش جدایی ناپذیر از این طراحی هستند.

در طراحی نما رومی به علت وجود سبک های مختلف معماری میتوان از طرح ها و آبجکت های زیادی استفاده کرد و همین کار باعث خوشایند بودن کار می شود و حتی طراح و اجرا کننده طرح حس خوبی را در طراحی نسبت به طرح دارند.

ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک

به همین علت کاملترین و بی نظیر ترین مجموعه آبجکت های تزئینات کلاسیک شامل ( نما رومی ، نمای کلاسیک ، گچ بری داخلی و مبلمان کلاسیک ) برای اولین بار در ایران توسط فروشگاه معماری ایرانیان ارائه شد.

ستون هایی که در زیر می بینید بخشی از مجموعه های زیر می باشد که شما عزیزان می توایند این مجموعه ها را تهیه و آبجکت های کلاسیک کامل این طرح های سرستون و ستون نمای رومی را به همراه هزاران آبجکت دیگر کلاسیک داشته باشید و در طرح های خود استفاده نمایید.
زیباترین آبجکت های تزئینات نما رومی، نما کلاسیک، گچ بری، معماری کلاسیک و… (تمامی نرم افزارهای سه بعدی معماری)

پکیج آبجکت های نمای رومی ، سیمان بری و گچ بری داخلی ساختمان ( اتوکد، مکس، رویت، اسکیچ آپ، آرشی کد) آبجکت نمای کلاسیک

کاملترین مجموعه آبجکت های طراحی داخلی و دکوراسیون کلاسیک (مبلمان کلاسیک)

مجموعه زیباترین آبجکت های معماری ، دکوراسیون و مبلمان مدرن 3dSky Premium Pack – برای اولین بار در ایران

.

ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک
آبجکت ستون نما رومی - آبجکت ستون کلاسیک - دانلود آبجکت ستون کلاسیک - دانلود آبجکت ستون - آبجکت سر ستون - دانلود آبجکت ستون مکس- آبجکت ستون
آبجکت ستون نما رومی – آبجکت ستون کلاسیک – دانلود آبجکت ستون کلاسیک – دانلود آبجکت ستون – آبجکت سر ستون – دانلود آبجکت ستون مکس- آبجکت ستون
ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک

.

زیباترین آبجکت های تزئینات نما رومی، نما کلاسیک، گچ بری، معماری کلاسیک و… (تمامی نرم افزارهای سه بعدی معماری)

پکیج آبجکت های نمای رومی ، سیمان بری و گچ بری داخلی ساختمان ( اتوکد، مکس، رویت، اسکیچ آپ، آرشی کد) آبجکت نمای کلاسیک

کاملترین مجموعه آبجکت های طراحی داخلی و دکوراسیون کلاسیک (مبلمان کلاسیک)

مجموعه زیباترین آبجکت های معماری ، دکوراسیون و مبلمان مدرن 3dSky Premium Pack – برای اولین بار در ایران

.

آبجکت ستون نما رومی - سرستون نمای رومی - آبجکت های کلاسیک - طرح کلاسیک - نمای سنگی - آبجکت کلاسیک
آبجکت ستون نما رومی – سرستون نمای رومی – آبجکت های کلاسیک – طرح کلاسیک – نمای سنگی – آبجکت کلاسیک
Nama Classic 12 www.shop .farsicad.com
آبجکت ستون نما رومی – سرستون نمای رومی – آبجکت های کلاسیک – طرح کلاسیک – نمای رومی و کلاسیک سنگی – آبجکت کلاسیک
آبجکت ستون نما رومی - سرستون نمای رومی - آبجکت های کلاسیک - طرح کلاسیک - نمای رومی و کلاسیک سنگی - آبجکت کلاسیک
آبجکت ستون نما رومی – سرستون نمای رومی – آبجکت های کلاسیک – طرح کلاسیک – نمای رومی و کلاسیک سنگی – آبجکت کلاسیک
آبجکت ستون نما رومی - سرستون نمای رومی - آبجکت های کلاسیک - طرح کلاسیک - نمای سنگی - آبجکت کلاسیک
آبجکت ستون نما رومی – سرستون نمای رومی – آبجکت های کلاسیک – طرح کلاسیک – نمای سنگی – آبجکت کلاسیک
گچبری ستون - گچبری ستون تخت - گچبری ستون گرد - گچبری ستون وسط - گچبری ستون داخل ساختمان
گچبری ستون – گچبری ستون تخت – گچبری ستون گرد – گچبری ستون وسط – گچبری ستون داخل ساختمان
آبجکت ستون نما رومی - سرستون نمای رومی - آبجکت های کلاسیک - طرح کلاسیک - نمای سنگی - آبجکت کلاسیک
آبجکت ستون نما رومی – سرستون نمای رومی – آبجکت های کلاسیک – طرح کلاسیک – نمای سنگی – آبجکت کلاسیک
آبجکت ورودی نمای رومی - ستون ورودی نمای رومی - آبنما - آبجکت کلاسیک
آبجکت ورودی نمای رومی – ستون ورودی نمای رومی – آبنما – آبجکت کلاسیک
ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی - ستون نمای ساختمان - نمای ستون داخل ساختمان - ستون سنگ نما - ستون سنگی نما - طراحی ستون نما - سرستون نما کلاسیک
ستون نمای رومی – ستون نمای ساختمان – نمای ستون داخل ساختمان – ستون سنگ نما – ستون سنگی نما – طراحی ستون نما – سرستون نما کلاسیک
آبجکت ستون نما رومی - سرستون نمای رومی - آبجکت های کلاسیک - طرح کلاسیک - نمای رومی و کلاسیک سنگی
آبجکت ستون نما رومی – سرستون نمای رومی – آبجکت های کلاسیک – طرح کلاسیک – نمای رومی و کلاسیک سنگی
آبجکت ستون نما رومی - سرستون نمای رومی - آبجکت های کلاسیک - طرح کلاسیک - نمای رومی و کلاسیک سنگی
آبجکت ستون نما رومی – سرستون نمای رومی – آبجکت های کلاسیک – طرح کلاسیک – نمای رومی و کلاسیک سنگی

 

.

.

.

نام فایل : دانلود مدل سه بعدی لوستر کلاسیک ( آبجکت لوستر کلاسیک فوق العاده زیبا )
size مجموعه آبجکت و فایل های سه بعدی مبلمان کلاسیک ( طراحی داخلی و دکوراسیون )حجم : 4.7 مگابایت – 20 طرح سرستون و ستون نمای رومی و کلاسیک
download مجموعه آبجکت و فایل های سه بعدی مبلمان کلاسیک ( طراحی داخلی و دکوراسیون )
download1 مجموعه آبجکت و فایل های سه بعدی مبلمان کلاسیک ( طراحی داخلی و دکوراسیون ) دانلود ( لینک غیر مستقیم )
 .
tozihat مجموعه آبجکت و فایل های سه بعدی مبلمان کلاسیک ( طراحی داخلی و دکوراسیون )توضیحات :  برای خارج کردن فایل ها از حالت زیپ برنامه winrar را نصب نمایید . در صورتی که این برنامه را ندارید نسخه 64 بیتی را از اینجا و نسخه 32 بیتی را از اینجا دانلود نمایید.
منبع : فارسی کد ، نقش نگار ، مرجع معماری ایران

.

برای دریافت مجموعه کامل آبجکت های معماری میتوانید مجموعه های زیر را تهیه نمایید.

زیباترین آبجکت های تزئینات نما رومی، نما کلاسیک، گچ بری، معماری کلاسیک و… (تمامی نرم افزارهای سه بعدی معماری)

مجموعه زیباترین آبجکت های معماری ، دکوراسیون و مبلمان مدرن 3dSky Premium Pack – برای اولین بار در ایران

کاملترین مجموعه آبجکت های طراحی داخلی و دکوراسیون کلاسیک (مبلمان کلاسیک)

پکیج آبجکت های نمای رومی ، سیمان بری و گچ بری داخلی ساختمان ( اتوکد، مکس، رویت، اسکیچ آپ، آرشی کد) آبجکت نمای کلاسیک

مجموعه کامل آبجکت های تری دی مکس ۱تا ۱۰۰ – archmodel evermotion

کاملترین مجموعه آبجکت های Evermotion Archmodels 101-138

آموزش فارسی پست پروداکشن در معماری (از مبتدی تا پیشرفته) فتوشاپ در معماری 2

فیلم آموزش اسکیس و راندو – مدرس دکتر مرتضی صدیق و آرتور امید آذری

فیلم فارسی آموزش اسکیس و راندو با ماژیک – مدرس عمادالدین زند

بیشتر بخوانید  فیلم فارسی آموزش اسکیس و راندو با ماژیک – مدرس عمادالدین زند

آموزش پرسپکتیو در معماری ( از مبتدی تا حرفه ای )

آموزش اسکیس و راندو ، کروکی ، شیت بندی و ماکت سازی در معماری ( اسکیس کنکور ارشد سال های قبل )

کاملترین مجموعه سئوالات و جزوات کارشناسی ارشد معماری و رشته های زیرمجموعه

پکیج آبجکت های نمای رومی ، سیمان بری و گچ بری داخلی ساختمان ( اتوکد، مکس، رویت، اسکیچ آپ، آرشی کد) آبجکت نمای کلاسیک

مجموعه زیباترین نماهای ساختمانی ایرانی سنگی, رومی, کامپوزیت, ترکیبی, آجری, کلاسیک و … ( نما 6 )

پکیج 4 هزار عکس نمای ساختمان مسکونی و ویلایی اجرا شده در ایران ( نما 5 )

آموزش فارسی پست پروداکشن در معماری (از مبتدی تا پیشرفته) فتوشاپ در معماری 2

آموزش فتوشاپ در معماری به زبان فارسی

آموزش سه بعدی و طراحی نمای ساختمانی سنگی و کامپوزیت در اتوکد ، تری دی مکس ، vray و پست پروداکشن فتوشاپ

پکیج آبجکت های نمای رومی ، سیمان بری و گچ بری داخلی ساختمان ( اتوکد، مکس، رویت، اسکیچ آپ، آرشی کد) آبجکت نمای کلاسیک

آموزش فارسی طراحی نمای ساختمان در تری دی مکس (همراه با رندگیری ویری ، منتال ری و پست پروداکشن فتوشاپ)

آموزش فارسی طراحی داخلی و دکوراسیون در تری دی مکس ( همراه با آموزش vray – منتال ری و پست پروداکشن فتوشاپ )

مجموعه زیباترین نماهای ساختمانی ایرانی سنگی, رومی, کامپوزیت, ترکیبی, آجری, کلاسیک و … ( نما 6 )

پکیج 4 هزار عکس نمای ساختمان مسکونی و ویلایی اجرا شده در ایران ( نما 5 )

مجموعه زیبای نماهای ساختمانی اجرا شده در ایران

مجموعه کامل آبجکت های تری دی مکس ۱تا ۱۰۰ – archmodel evermotion

کاملترین مجموعه آبجکت های Evermotion Archmodels 101-138

عکس های طراحی داخلی اجرا شده در ایران ( سقف کاذب، کناف، پارکت ، کابینت، کاغذ دیواری، نورپردازی و نور مخفی و…

کاملترین آموزش تری دی مکس در معماری به زبان فارسی

آموزش نرم افزار V-ray به زبان فارسی بهمراه نرم افزار ( اختصاصی معماری )

مجموعه ۱۲ هزار متریال وی ری و تری دی مکس v-ray material

مجموعه ۵ هزار تسکچر معماری و سه بعدی

آموزش مدل سازی طراحی داخلی ودکوراسیون با تری دی مکس (معماری)

جامع ترین آموزش AutoCAD معماری – از مقدماتی تا پیشرفته ( آموزش اتوکد در معماری )

آموزش اتوکد سه بعدی – AutoCad 3D

کاملترین مجموعه آبجکت های RPC به همراه آموزش و نرم افزار Archvision RPC Collections

کاملترین مجموعه آبجکت ها و کامپوننت های آرشیکد ، اسکیچ آپ و رویت – ۱۰ هزار فایل

مجموعه عکس های طراحی داخلی و دکوراسیون مسکونی و ویلایی

مجموعه آرچ مدل های طراحی داخلی ۱ تا ۳۰ – Evermotion Archinteriors

.

 

آبجکت ستون٬ آبجکت ستون رومی٬ آبجکت ستون کلاسیک٬ آبجکت ستون نما رومی٬ آبجکت سر ستون٬ آبجکت معماری٬ دانلود آبجکت ستون٬ دانلود آبجکت ستون کلاسیک٬ دانلود آبجکت ستون مکس٬ ستون در نما٬ ستون سنگ نما٬ ستون سنگی نما٬ ستون گچی٬ ستون نما٬ ستون نما رومی٬ ستون نما ساختمان٬ ستون نمای رومی٬ ستون نمای ساختمان٬ سر ستون نما٬ طراحی ستون نما٬ طرح سنگ ستون نما٬ عکس ستون نما ساختمان٬ فروشگاه معماری٬ فروشگاه معماری ایرانیان٬ گچ بری ستون٬ گچبری ستون٬ گچبری ستون پذیرایی٬ گچبری ستون تخت٬ گچبری ستون داخل ساختمان٬ گچبری ستون ساختمان٬ گچبری ستون گرد٬ گچبری ستون وسط٬ گچبری ستون+عکس٬ نمای ستون٬ نمای ستون داخل ساختمان٬ نمای ستون داخل منزل٬ نمای سر ستون

 

3 thoughts on “مجموعه 20 طرح و آبجکت ستون نما رومی و کلاسیک ( ستون و سر ستون کلاسیک ) آبجکت های کلاسیک

دیدگاهتان را بنویسید