مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماری

طرح مجتمع تجاری تفریحی – نقشه ، شیت بندی ، سه بعدی

طراحي مجتمع تجاري-تفريحي
طراح : مصطفی یکترزاده
عنـــــــوان درس : طراحی معماری 1
نـــــام استــــــاد : آقاي دكتر تركمان
دانشــــــــــــگاه : حافظ شیراز
نــــوع کاربـــــری : تجاري

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماری

ایده های طراحی : تجارت چهارراه زندگی،حداقل همان قدر که فعالیتی اقتصادی است به همان اندازه فعالیتی اجتماعی و فرهنگی نیز هست،فعالیتهای تولیدی به تجارت وابسته اند که انگیزه پایان آنها محسوب میشود.

از اوقات فراغت برداشت های متفاوتی شده است و افراد عادی و اندیشمندان این واژه را به شیوه های گوناگونی تعریف کرده اند،از نظر برخی فراغت زمان آزادی است که بعد از انجام کار باقی میماند و…

برای خواندن توضیحات کاملتر و همچنین دیدن نقشه ها و عکس ها این پروژه به ادامه مطلب مراجعه کنید.

در طراحی این پروژه به مسائل زیادی توجه شد.قبل از طراحی در مرحله اول مهمترین هدف،رسیدن به یک پروسه کاملا دقیق و صحیح در مورد مقوله طراحی مجتمع تجاری و بعضا مختلط بود.

در کل پروژه سعی بر آن شد که از بیهوده گری و مطالعات غیر ضروری وجانبی که تاثیری در پروژه مذکور نداشتند خودداری شود.مهمترین پتانسیل پروژه،حفظ یگانگی و یکپارچگی کل پروژه در تمام طول مطالعات و طراحی است،به گونه ای که با مطالعه ی مطالعات که در سه فصل انجام شد،از صفر به طراحی نهایی مجتمع خواهید رسید و سلسله مراتب طراحی به گونه ای زنجیروار به یکدیگر متصل بوده و دچار شک و شبه از لحاظ طراحی نخواهید شد. سایت پروژه در منطقه معالی آباد شیراز قرار دارد که بر اساس مطالعات انجام شده از بین چندین سایت پیشنهادی مورد انتخاب قرار گرفته است. کانسپت از روند شکلگیری بازار ایرانی و عناصر تشکیل دهنده بازار گرفته شده است.

این ایده به دلیل قرارگیری سایت در شهر شیراز که شهری تاریخی و فرهنگی است انتخاب شد،چرا که میتوان ایده های متفاوتی را برای این کاربری در نظر گرفت.در شیت های ارائه شده به طور مشخص تری درباره ایده های طراحی توضیح داده میشود. خواهشمند که بدلیل محدودیت بارگزاری و بدکیفیت بودن شیتها به توضیحات هر شیت دقت نمایید تا حق طراحی زائل نشود.

طرح و نقشه های مجتمع تجاری تفریحی

برای دیدن عکس ها در سایز بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید.

Mojtama Tejari Tafrihi (www.FarsiCad.com) 2فصل اول مطالعات پایه طرح شامل سرفصل هایی بود که بطور مستقیم در طراحی تاثیر گذار بودند و همانطور که گفته شد از مسائل جانبی و کلی که تاثیری در طراحی تجاری نداشت پرهیز شد. با دنبال کردن جهت فلش ها میتوانید روند را دنبال کنید. ابتدا تعریفی از تجارت و فراغت آورده شده،زیرا طبق مطالعات و نیاز شهری بهترین کاربری مکمل تجاری در این ناحیه تفریحی بود و به همین دلیل طراحی مجتمع تجاری-تفریحی انتخاب شد.در مرحله بعد موقعیت تجاری محله ای،منطقه ای و فرا منطقه ای سایت بطور کلی مورد بررسی قرار گرفت تا اهمیت تجارت در سایت مورد نظر نشان داده شود.سپس به مطالعات درباره جمعیت پرداخته شد و این نتیجه مستند شد که طراحی نبایستی فقط برای امروز و یا آینده طراحی شود بلکه باید پلی باشد بین گذشته و آینده،همچنین اینکه مجتمع،دارای چگونه کاربرانی با چه محدوده سنی در طی سالیان دراز است. در ادامه به معماری فرهنگی و تاریخی شیراز توجه شد و اهمیت آن در طرح اثبات شد.به هیمن دلیل روند شکل گیری بازار وکیل شیراز بررسی شد،روند شکل گیری بازارهای ایران بررسی شد و با مقایسه آن با نمونه های موردی امروزی در این فصل نتیجه گرفته شد که طراحی مدرن در غالب انتزاعی از سنت جا گیرد تا بتواند پلی باشد از گذشته به آینده.

 

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریدر این فصل تجاریها در ایران از نظر نوع، مورد تقسیم بندی و بررسی قرار گرفتند و نمونه های موردی با توجه به آن تقسیم بندی آورده شد.بطور مثال تجاریها بر اساس موقعیت در شهر،تعداد واحدهای تجاری،میزان فضای تجاری به تفریحی،ابعاد مغازه،نوع فضای پخش شونده،نوع فضای اصلی،قرار گیری در ایران،ارتباط با سایر بناها،محدوده نفوذ و…، بررسی شدند. در ادامه کلیه اصولی که میتوانند عملکرد،فرم وحجم مجتمع تجاری را مشخص کنند مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس انواع تقسیم بندی و تفکیک شدند و در نهایت اهمیت طراحی داخلی در این فصل بررسی شد.

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریدر ابتدای این فصل چهار سایت پیشنهادی میشود و هر یک بصورت جداگانه از نظر بعضی پارامترها بررسی میشوند تا بهترین سایت جهت این نوع کاربری انتخاب شود که در نتیجه سایتی که در محدوده توسعه یافته شهر قرار دارد مناسب بشمار آمد،سپس به شناخت محدوده طراحی از نظر کاربری،دسترسی،موقعیت در شهر،عوامل طبیعی و پتاسیل ها و… پرداخته شد. در مهمترین قسمت این فصل قرارگیری تجاری مورد نظر در تقسیم بندیهای فصل گذشته بر اساس نیاز و خواسته های طراحی بررسی شدو در اینجا میتوان به نتایج بسیار خوبی برای ترسیم اولین خطوط دست یافت. ایده ها بررسی شدند و مورد انتخاب قرار گرفتند. همانطور که گفته شد از کالبد بازار برای این طراحی استفاده شد،خطوط قرارگیری احجام بر اساس رون های قرارگیری بررسی شدند و رون راسته که در شیراز متداول بود انتخاب شد که زاویه 15 درجه را با شما جغرافیای میسازد و حجم کاربری تفریحی به موازات خیابان برای استفاده بیشتر از بدنه خیابان و نشان دادن بازیگوشی آن قرار گرفت.

بیشتر بخوانید  آموزش Revit Architecture - از مقدماتی تا پیشرفته

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریایده کلی را عناصری که در بالا مشاهده میکنید تشکیل دادند که عبارتند از تیمچه،راسته اصلی،حیاط مرکزی(خانبار) و راسته فرعی که در قدیم معمولا به کاربری های دیگر ختم میشد. همانطور که گفته شد،بر اساس خواسته های ما از طرح،قرار بر این شد که طراحی بصورتی مدرن و امروزی صورت گیرد ولی دارای کالبدی سنتی باشد،پس من به این ترکیب بندی کلی رسیدم که بر اساس مطالعات انجام گرفته بود. همانطور که همه میدانیم،ایده پیامی است که معمار به مردم و آینده میرساند و این پیام من بود…

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریدر اینجا میتوانید سایر ایده های جانبی اما تاثیر گذار را ملاحضه کنید.که بطور خلاصه عبارتند از:رون راسته بر اساس جغرافیا،حیاط مرکزی و فرو کردن آن در داخل زمین و کاربری آن در گذشته، باد در معماری با توجه به موقعیت جغرافیایی(که من از درخت در طبقات استفاده کردم)،استفاده از خصوصیات چهارسو در بازار،استفاده از سرا،قرینگی در آب و نما و… حجم فضای تفریحی نیز بصورتی پویا و ساختار شکن طراحی شده که علاوه بر ماهیت کاربری خود در ارتباط و در خدمت فضای تجاری میباشد.

 

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریاین طرح شامل دو زیرزمین،طبقه همکف و طبقه اول میباشد که میتوانید پلان پارکینگ،همکف ، اول وسایت پلان رو ببینید.

 

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریدیدهای پرنده و انسانی. نماها دارای جزئیات زیادی هستند که متاسفانه باز هم بدلیل محدودیت بارگزاری مجبور شدم چندین پرسپکتیو رو کنار هم ارائه بدم.

 

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریديد از پشت و ديد به حجم زون تفريحي

 

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریديد به گيت ورودي اصلي

 

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معمارینماي شب از حجم زون تفريحي

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریشيت كلي به ابعاد 2 در 1/5متر

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معماریاولين خطوط طراحي

.

مجتمع تجاری تفریحی - نقشه مجتمع تجاری تفریحی - پلان تجاری - نقشه تجاری - معمارینماها و مقطع

.

 

نام فایل : طرح مجتمع تجاری تفریحی – نقشه ، شیت بندی ، سه بعدی

contentحجم : 1.60 مگابایت – 14 عکس

Download Button PNG Photoدانلود ( لینک مستقیم ) –  دانلود ( لینک غیرمستقیم 1)  – دانلود ( لینک غیر مستقیم 2 )

رمز عبور : www.farsicad.com        پسورد را با حروف کوچک وارد کنید.

passwordتوضیحات :  در صورت بروز در لینک مستقیم از لینک های غیر مستقیم استفاده کنید.

منبع :فارسی کد ، وب سایت برگزیده دوستداران معماری   ( کپی با ذکر منبع مجاز است )

.

.

.

کسانی که نیاز به فایل های بیشتر دارند می توانند مجموعه های دیگر را از لینک های پایین دریافت نمایند.

مجموعه فوق العاده زیبای نماهای ساختمانی ساخته شده در ایران

بیش از ۵۰۰ پلان ساختمان مسکونی بسیار زیبا و منحصر فرد – ۱ تا ۷ طبقه

پکیج فوق العاده ۵۵۰ طرح آپارتمانی مسکونی از ۳ تا ۳۰ طبقه – کاملا اجرای  

پکیج ۳۰۰ پلان مسکونی – کاملا اجرایی – ۴۵ تا ۶۰۰ متری

پکیج کامل نقشه های معماری ( پلان – نما – برش و دتایل – ۱۰۰۰ نقشه

۴۰۰۰ دتایل های ساختمانی

نقشه های فاز ۲ – اختصاصی طراحی فنی و اجرایی

مجموعه نقشه های بیمارستان ، هتل ، دانشکده ( مراکز آموزشی ) ، فرهنگ سرا و مجتمع های مسکونی و تجاری بزرگ 

دستیار معمار – مجموعه چند منظوره برترین های معماری

۳۵۰ نقشه ویلای بسیار زیبا

مجموعه بسیار زیبا و اجرایی ۷۰۰ پلان ویلایی و مسکونی ( دوبلکس و تری بلکس)

مجموعه ۹۹۹ پلان مسکونی و ویلایی

شاهکارهای ویلایی جهان – ۱۰۰۰ پلان ویلایی از معماران معروف دنیا – ۱۰۰ تا ۹۰۰ متری

مستند بسیار زیبای برج دوبی ( بلندترین برج جهان )

ماجراجویی در معماری

دستیار معمار – مجموعه چند منظوره برترین های معماری

شاهکارهای ۷ معمار – حتما ببینید.

پکیج مستند ساخت سازه های عظیم دنیا

فروشگاه معماری ایرانیان

 

 

7 thoughts on “طرح مجتمع تجاری تفریحی – نقشه ، شیت بندی ، سه بعدی

  1. میترا فتحی says:

    سلام وقتتون بخیر ایا امکانش هست که فایل های پروژه را خریداری کنیم مثل نقشه های توکدی نما و برش و حجم ان

    چنانچه همچین امکانی هست لطفا با این شماره تماس بگیرین 09392212113

دیدگاهتان را بنویسید