Architecture and painting www.farsicad.com

معماری و نقاشی

کلاسیسیسم
کلاسیسیسم عبارت است ازاصول و قواعد،یا کیفیت های جمال شناختی ای که در هنر یونان و روم باستان یافت می شود. از حیث لغوی کلاسی سیسم یعنی پیروی از اصول کلاسیک.و خود کلمه ی کلاسیک ،علاوه بر معنای تحت اللفظی اش (عالی ،و نمونه) در زمینه ی هنر و ادبیات معرف خصوصیات هنری و ادبی یونان و روم باستان است.

Architecture-and-painting-(www.farsicad.com)
منریسم
معنای آن مترادف با شیوه گرایی است. در زمینه ی هنر و ادب خبر از استفاده ی افراطی از یک شیوه یا اسلوب اختصاصی و شخصی می دهد.

برای خواندن باقی این مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنید


نئو کلاسی سیسم
نئو کلاسی سیسم ، یا کلاسی یسم نو ، عنوان گرایشی است که در نیمه ی قرن هیجدهم از «رم» آغاز و به سرعت در نقاط دیگر گسترش یافت. این گرایش از برخی جهات نتیجه ی واکنش بر ضد «افراط کاری ها» ی باروک و روکوکو بود،و از بعضی نظر ها نیز حاصل اشتیاق به باز آفرینی ی هنر یونان و روم . از سال 1748 کشفیات باستان شناسی در شهر های پمپئی ، وهرکولاینوم به تحکیم گرایش نئو کلاسی سیسم کمک کرد وآثار و شواهد به دست آمده از این دو شهر خصوصیت ها و ویژگی های واقعی ی هنر کلاسیک را بیر هنرمندان نئوکلاسی سیست آشکار نمود.
باروک
کلمه ی باروک ، در زمینه معماری و هنر ، به شیوه ای اطلاق می شود که در آن به جای خطوط مستقیم بازقوس ها ومنحنی ها و آرایش های پیچیده استفاده شده باشد. و به تعبیری شاید بتوان گفت که معنای تحت اللفظی باروک عبارت است از پیرایه بندی شده و پر تکلف . این شیوه ی هنری در مرحله اوج خود هنرهای معماری ، نقاشی و مجسمه سازی را برای برانگیختن عواطف بیننده بکار می گیرد. و با تلفیق توهم گرایی ، رنگ و نور ، و نیز حرکت می خواهد که بیننده را از طریق کشش عاطفه ی مستقیم احاطه کند.
روکوکو
روکوکو به معنای تحت اللفظی آن یعنی سنگ ریزه ، بخصوص به سنگها و صدف های کوچکی گفته می شود که در تزیینات داخلی بعضی خانه های ییلاقی ( که به شکل غار ساخته می شوند ) بکار می رود.
بطور کلی روکوکو هنری است تزیینی که ظرافت و حساسیت را به جای ابهت و واقع گرایی باروک قرار میدهد اما روکوکو به جنبه های تجملی و افراط کارانه ی باروک می تازد خود با احساسیت گرایی افراطی به هنر اجتماعات مرفه تمایل پیدا می کند.
رومانتیسیسم
رومانتیسیسم یعنی گرایش به مسایل رومانتیک خیالی و غیر واقعی و مراد از ان شیوه ای است که به ضدیت با مبانی فلسفی سیاسی و هنری نیو کلاسیسم ( در اواخر قرن هیجدهم و نوزدهم ) در اروپا بوجود امد. اصطلاح رومانتیسیسم معرف تفکری است که در ان احساس بخاطر احساس و عاطفه بخاطر عاطفه نقش عمده داشت. شیوه ی رومانتیک بواسطه ی همین مقید بودن به احساس و عواطف مبتنی بر شناخت بود که از هر گونه نفوذ سنت بر کنار بود
رئالیسم
رئالیسم یا واقع گرایی تفکری است مبنی بر این اعتقاد که وجود و هستی ی اشیاء و پدیده ها مستقل از ادراک و حواس بشر است. در زمینه ی هنر وادبیات ،رئالیسم شیوه ای است که به تجسم حقایق و واقعیت ها می پردازد.

بیشتر بخوانید  آشنایی با کاروانسراهای ایران - معماری ایرانی

امپره سیونیسم
امپره سیونیسم عنوانی بود که به مسخره به مهم ترین پدیده ی هنری قرن نوزدهم (و نخستین حرکت نوین هنری)داده شد.این عنوان از تابلویی از «مونه» به نام «امپره سیون،طلوع آفتاب»-که بازی نور را درروی آب نشان می دهد-اقتباس شده بود.

هدف اصلی امپره سیونیسم دست یافتن به یک طبیعت گرایی تازه –بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق رنگ ها و والورهای سایه روشن –بود.امپره سیونیست ها می خواستند بازی نور بر روی اشیاء را نشان بدهند.
سمبولیسم
به معنای نماد گرایی ، شیوه ای است که در آن هنرمند واقعیت ها را نه به طور مستقیم بنکه به صورت نمادها یا سمبولیک ارائه میکند. و این نمادها چیزی جز ساخته های ذهنی هنرمند نیست.

اکسپرسیونیسم
عبارت است از شیوه ای که در آن برای بیان کردن حالتهای درونی ، از اغراق در رنگها و شکل ها استفاده می شود. شیوه ای عاری از طبیعت گرایی که می خواهد حالات عاطفی را هر چه روشن تربنمایاند. می توانیم بگوییم اکسپرسیونیسم با ونگوگ به وجود آمد.
کوبیسم
کوبیسم از فلسفه خاصی الهام نگرفته است. این سبک بر این باور است که روشها و قراردادهای مرسوم هنری کهنه و نادرستند و لذا نسل هنرمندان جوان می باید وسیله بیان تصویری تازه ای کشف یا ابداع کنند. پیکاسو و براک از نامداران این سبک در جهان هستند.
فوتوریسم
فوتوریسم گرایش هنری بود که اندکی پیش از جنگ جهانی اول به وسیله نقاشان ایتالیایی پایه گذاری شد. این نقاشان به مخالفت با سنت گرایی رایج زمان خود برخاسته بودند و می خواستند با کنار گذاشتن فرم قراردادی و با تاکید بر سرعت ، شتاب و خشونت عصر ماشین ، حرکت و جنبش را تصویر کنند. فوتوریست ها می خواستند حرکت واقعی بدن یا ماشین را ارائه کنند.به اعتقاد آنها حرکت و نور جوهر اشیا را به هم می ریخت.
دادا و سوررئالیسم
دادا حرکت پوچ گرایانه ای بود که در طی جنگ جهانی اول در زوریخ شکل گرفت این حرکت ضد هنر و بی معنا ، حاصل نوعی هیجان و شوک عصبی ناشی از جنگ بود. مشهورترین نمونه ی آثار دادائیست تصویری از مونالیزا بود که دوشان نقاش فرانسوی برای آن سبیل گذاشته بود.دراین سبک رویا و واقعیت را با هم تلفیق می کنند. سالوادوردالی از جمله چهره های مشهور سور رئالیست است.
فوویسم
این نخستین تحول هنری قرن بیستم نه یک مکتب متکی بر برنامه ریزی و تئوری بلکه، نتیجه اتحاد و اجتماع تعدادی نقاش بود که انگیزه های مشابهی داشتند. این سبک از ترکیب فوو به معنای وحشی و ایسم به معنای گرایش درست شده است که این موضوع در نقاشیها هم مشهود است. اثار فوویسم ها با سطوح تند رنگی و شکل های اغراق آمیز همراهند.
باهاوس
باهاوس نام مشهورترین مدرسه ی معماری ، طرح و پیشه ی عصر نوین بود که بر شیوه ی آموزشی تمپام دنیا تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.

مبنع : پرشین کد ، فارسی کد ، وب سایت تخصصی معماری

دیدگاهتان را بنویسید